Een nieuwe huisstijl

De Mirandabuurt Vereniging is 25 jaar geleden opgericht met als doel de belangen van de bewoners van deze buurt te behartigen en daarmee zo veel als mogelijk het tuinstad karakter te behouden. Behoud van een goede mix van groen, woningen en voorzieningen waarbij alle bewoners, zowel jong als oud, maar ook nieuwe bewoners zich prettig en thuis voelen.

Het buurtgevoel in de Mirandabuurt draagt bij aan een hechte gemeenschap waarin mensen elkaar kennen, zich vertegenwoordigd voelen en samenwerken aan een fijn, veilig en groen leefgebied.

In 25 jaar tijd is er veel veranderd, in onze buurt, maar ook om ons heen, digitale middelen hebben ervoor gezorgd dat we veel directer met elkaar in contact kunnen treden. Dit willen wij verder uitbouwen op een toegankelijke en professionele wijze. Daarbij hoort ook een nieuwe huisstijl, waar wij als buurt mee naar buiten kunnen treden.

Hiervoor hebben wij de hulp ingeroepen van Willemijn Genet, zij is een zeer bekwame vormgeefster, en hebben haar gevraagd om twee opties uit te werken die de essentie van onze buurt weerspiegelen.

Willemijn heeft ervoor gekozen om de gebouwen in onze buurt als basis te nemen voor haar creatieve ontwerpen. Hieruit zijn twee prachtige huisstijlen ontstaan.

Daarnaast heeft Willemijn ook een tweede huisstijl ontworpen.

De nieuwe huisstijl dient als een weerspiegeling van onze gemeenschap en de identiteit van de Mirandabuurt. Wij vinden het belangrijk dat jullie je daarmee verbonden voelen.

Samen kunnen we de juiste keuze maken en de huisstijl selecteren, waar wij ons allen aan verbinden en waarmee wij met trots naar buiten kunnen treden.

Geef uw voorkeur hier aan!