Reactie op artikel “Buurt in verzet tegen locatie voor daklozenopvang bij Kop Zuidas.” uit het Parool van 10 oktober.

Vandaag heeft een vertegenwoordiging van het bestuur van de De Mirandabuurt vereniging bij de Raad van State zitting gehad betreffende de voorgenomen wijzigingen op het bestemmingsplan Kop Zuidas 2018.

Het Parool heeft naar aanleiding van deze zitting een artikel gepubliceerd, waarin het bestuur van de Bewonersvereniging “De Mirandabuurt” niet vooraf gekend is.

Het bestuur constateert dat een opmerking in dat artikel over overlast van twee middelbare scholen en bewoners van twee verzorgingstehuizen, op een misverstand berust.

Ter toelichting daarop: het bestuur verzet zich tegen een herziening van het bestemmingsplan voor Kop Zuidas, omdat het grootschalige voorzieningen mogelijk maakt waar kleinschalige (tot 250m2) was afgesproken. Die kleinschaligheid was afgesproken om de al bestaande druk op de leefbaarheid van de buurt niet te vergroten. De grens van het absorptievermogen van de buurt is namelijk bereikt wat betreft grootschalige voorzieningen. Het verzet tegen de komst daarvan, is mede ter bescherming van de kwetsbare categorieën personen die nu al in de buurt wonen, daaronder begrepen middelbare scholieren, bejaarden met dementie en leerlingen van speciaal basisonderwijs.

De Bewonersvereniging heeft niet gezegd, althans niet bedoeld te suggereren dat van die categorieën bewoners zelf overlast uitgaat.