Privacy- en Cookies beleid

Bewonersvereniging De Mirandabuurt Privacy Verklaring en Cookies beleid

Hier vind je de privacy verklaring en het cookies beleid van Bewonersvereniging De Mirandabuurt.

Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Bewonersvereniging De Mirandabuurt en het gebruik van cookies op DeMirandabuurt.nl

Bewonersvereniging De Mirandabuurt doet er alles aan om uw privégegevens ook echt privé te houden.

In deze privacy verklaring wordt uitgelegd welke gegevens we vragen, waarvoor we ze gebruiken en waar uw gegevens opgeslagen liggen. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018

Contactgegevens Bewonersvereniging De Mirandabuurt:

Stichtstraat 37, 1079RC Amsterdam

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bewonersvereniging De Mirandabuurt verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Huisadres
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bewonersvereniging De Mirandabuurt verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Bijhouden van ons ledenbestand
– Bewonersvereniging De Mirandabuurt analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bewonersbereniging@demirandabuurt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bewonersvereniging De Mirandabuurt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bewonersvereniging De Mirandabuurt) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Bewonersvereniging De Mirandabuurt bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw voor- en achternaam, adresgegevens en email adres enkel voor het verzenden van nieuwsbrieven en bijhouden van ons ledenbestand.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bewonersvereniging De Mirandabuurt verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Bewonersvereniging De Mirandabuurt blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bewonersvereniging De Mirandabuurt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar bewonersbereniging@demirandabuurt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bewonersvereniging De Mirandabuurt zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Bewonersvereniging De Mirandabuurt wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bewonersvereniging De Mirandabuurt neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via bewonersbereniging@demirandabuurt.nl