Overzicht activiteiten 2017/ 2018

Bij deze een kort overzicht van de activiteiten van de bewonersvereniging in 2017 en eerste helft 2018

Ontwikkelingen in de buurt

 • Het bestuur heeft een eerste contact gelegd met onze nieuwe buren in Kop Zuidas. We gaan hen informeren over onze activiteiten. Wij streven naar samenwerking, ook om sterker te staan bij gezamenlijke belangen. Het ‘samen sterk’ kan zeer nuttig zijn in de relaties met de gemeente en Bureau Zuidas.
 • Het bestuur is, samen met bewoners, in gesprek met de directie van de nieuwe basisschool: Het Humanistisch Kindcentrum Amsterdam, voor ca 500 kinderen. Gelegen tussen de Zuidelijke Wandelweg en de Peulstraat. De school start in het komende schooljaar. Alles onder één dak: voor kinderen van 0 tot 13 jaar, incl voor- en naschoolse opvang en speciaal onderwijs. Het overleg heeft oa geleid tot het deels vergroenen van het dak naast zonnepanelen.
 • Met de synagoge is gesproken over parkeeroverlast tijdens de kerkelijke activiteiten. Gewezen is op de parkeerplekken bij het zwembad en in de nog te bouwen parkeergarages van de kantoren langs de A10. De medewerkers van de Synagoge zijn graag bereid tot medewerking. Maar de problemen zijn hardnekkig.

In gesprek met Gemeente

Met de gemeente voert het bestuur regelmatig overleg voor een betere verkeerscirculatie in de buurt. Veel buurtklachten betreffen de verkeersdrukte aan het eind van de Betuwestraat.

 • De eerste resultaten zijn: 30 km borden en/of 30 km teksten op toegangswegen, verkeersdrempels, een ‘oortje’ aan het wandelpad bij de Stichtstraat tbv ambulances etc.
 • Over mogelijkheden om verbodsborden voor vrachtverkeer te plaatsen wordt nu nagedacht.
 • De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheden tot extra parkeerplekken in de buurt.
 • Op ons verzoek wordt nu ook gezocht naar een oplossing voor het gebrek aan fietsparkeerplaatsen aan de Zuidelijke Wandelweg bij de nieuwe woningen. Bakfietsen vragen speciale aandacht.

Ontwikkelingen Kop Zuidas

 • Er is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding voor het Kop Zuidasgebied. Bureau Zuidas heeft buurtgesprekken georganiseerd over plannen voor dit gebied. Het bestuur was aanwezig en heeft een inhoudelijke inspraakreactie gegeven op het concept. Een aantal van onze wensen en ideeën zijn gehonoreerd in de uitwerking van het tweede plan: ter versterking van het groene en rustige karakter van de buurt hebben we gepleit voor behoud van het Wilgenlaantje. In de plannen is dit nu verwerkt tot een Wilgenparkstrook. Ons pleidooi voor meer groen en duurzaamheid op andere plekken in het plan is is terug te zien in o.a. groene daken, watervertragende groenstroken en groen in de straten en binnengebieden. Dit nieuwe bestemmingsplan voor Kop Zuidas zal in maart/april gereed zijn voor inspraak.
 • In het nieuwe bestemmingsplan zien we een verschuiving van werken naar wonen. En al het parkeren is in principe onder de gebouwen. Dit is gemeentelijk beleid.
 • Naast Motel One komt het hoofdkantoor van SuitSupply, de grond wordt nu bouwrijp gemaakt. De Bewonersvereniging heeft bezwaar gemaakt tegen de hoogte van dit pand. Dit is helaas niet gehonoreerd.
 • Tegenover Happy Italy komt een stadsplein: het Hogelandplein. Belangstellenden en de bewonersvereniging zijn/worden betrokken bij de inrichting van het plein: veel groen, water, bomen tegen de wind, speelmogelijkheden, bankjes e.d.
 • Tussen het Hogelandplein en de bestaande nieuwbouw start maart/april/mei de bouw van twee nieuwe complexen: een vestiging van Cordaan voor dementerende ouderen en een appartementengebouw genaamd SUD (bekijk hier het 360 filmpje ). In de plint komen kleinschalige buurtgerichte voorzieningen, o.a. horeca. Beide gebouwen zijn gereed over 1,5 a 2 jaar.

Ziet of hoort u van ontwikkelingen in de buurt die ook voor uw medebewoners interessant kunnen zijn? Laat het ons weten.