Bestemmingsplan Kop Zuidas

Bericht van Jouke Eppenga, projectleider Kop Zuidas.

Het afgelopen jaar hebben we gewerkt aan het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor Kop Zuidas.

Bij de Kop Zuidas-gesprekken (in februari en maart) en de openbare informatiebijeenkomst (in september) hebben velen van u uw belangen hierbij kenbaar gemaakt. Nogmaals dank daarvoor.

We hebben geprobeerd de verschillende belangen zo goed mogelijk af te wegen en te vertalen naar het ontwerpbestemmingsplan.

Recent heeft het College van B&W het bestemmingsplan vrijgegeven om ter visie te leggen.

Dit besluit is via de gebruikelijke media gepubliceerd, maar wellicht heeft dit u niet bereikt. Via deze mail breng ik u er daarom graag ook persoonlijk van op de hoogte.

U kunt het plan digitaal inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer (ID) is: NL.IMRO.0363.K1701BPGST-OW01.

Ook ligt een exemplaar ter inzage op deze twee locaties:

Indien u een schriftelijke zienswijze wenst in te dienen, dan kan dat tot en met 9 mei 2018.

U kunt deze richten aan: directeur Ruimte en Duurzaamheid, Postbus 2758, 1000 CT Amsterdam.

Een digitale kopie kunt u sturen naar j.eppenga@amsterdam.nl

Ik hoop u zo voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

Jouke Eppenga
Zuidas

Gemeente Amsterdam

J.Eppenga@amsterdam.nl
twitter.com/zuidasamsterdam