Belangrijke links:

Voor uw individuele klachten/vragen kunt u de gemeente bereiken via:

  • Telefoon gemeente 14020
  • Meldingen klachten openbare ruimte: www.amsterdam.nl/melding-openbare-ruimte
  • Of via de app ‘verbeter de buurt
  • Gebiedsmakelaar Rivierenbuurt: Hans de Boer 06-20676571 of mail naar Hans.de.Boer@amsterdam.nl
  • Wijkagent RAI-buurt: Tjako Drenth 0900-8844 of mail naar tjako.drenth@politie.nl of op twitter @polRAIbuurt