Kissing monkeys terug in onze buurt

Het is je wellicht al opgevallen dat het kunstwerk “Kissing monkeys” van Roosart Paintings een nieuw thuis heeft gekregen in onze buurt, dankzij lobbywerk van ons en met de hulp en steun van de gemeente Amsterdam.

Dit kunstwerk ontstond tijdens de turbulente periode van de coronapandemie, en was oorsponkelijk gamaakt op het inmiddels gesloopte gebouw dat bekend stond als Old School. Het kunstwerk heeft nu een nieuw leven gekregen, en we zijn trots dat het nu bij ons in de buurt te bewonderen is.

“Kissing monkeys” is veel meer dan alleen een herinnering aan de coronatijd. Het heeft een diepere betekenis en nodigt ons uit om na te denken over onze plaats in de wereld. Het kunstwerk symboliseert dat ondanks de vermeende superioriteit van de mens op aarde, wij ook simpelweg onderdeel zijn van de natuur, met al onze kwetsbaarheden. Het herinnert ons eraan dat wij niet alles kunnen regisseren en controleren, en dat we onze plek moeten vinden in harmonie met de natuurlijke wereld om ons heen.

Het beeld van kussende apen verbeeldt op prachtige wijze de innige band tussen de mens en de natuur. Het herinnert ons eraan dat wij, net als deze dieren, liefde en genegenheid delen en dat we ons niet los kunnen maken van onze omgeving.

Het kunstwerk nodigt ons uit om te reflecteren op onze relatie met de natuur, en ons bewustzijn te vergroten over hoe onze handelingen invloed kunnen hebben op het fragiele ecosysteem waarin we leven.

Laat het een bron van inspiratie zijn voor een duurzamere en harmonieuzere toekomst.