De vereniging

De Mirandabuurt is een wijk in Amsterdam Zuid met een tuinstadachtig karakter. Er is veel laagbouw en groen, waardoor er nog plaats is voor kinderen om buiten te spelen. Ze omvat het gebied begrensd door de Ringweg A10, Europaboulevard, President Kennedylaan (onevenzijde) en de Amstel.

Vereniging De Mirandabuurt zet zich reeds ruim 20 jaar in het karakter van de buurt te bewaren.

De Vereniging wil haar doelstellingen bewerkstelligen door goede kontakten te onderhouden en overleg te voeren met de vele organisaties, instellingen, bedrijven, scholen etc , oa door notities, in te spreken en zitting te nemen in vele overlegorganen. Bij een botsing van belangen is de vereniging gerechtigd gerechtelijke procedures te starten. Dit heeft zij in het verleden ook – deels met succes- opgepakt.

Onze buurt is in beweging. Het Amsterdamse beleid om op alle mogelijke plekken woningen te bouwen zien wij aan de zuidelijke kant van de buurt met eigen ogen. Er komen nog zeker 450 woningen bij op dit stukje grond. Met daarnaast kantoren, welzijnsvoorzieningen en middelgrote bedrijven. Aan de oostzijde vordert de bouw van de brede basisschool.

De Bewonersvereniging heeft hierover continu kontakt met het stadsdeel, met het Bureau Zuidas, met de RAI en de directie van Het Humanistisch Kindcentrum. Ook over de gevolgen van alle nieuwbouw voor de oudere kern van onze buurt. Terugkerende onderwerpen zijn de bestemmingsplannen, de aard en grootte van de nieuwbouw, parkeervoorzieningen en -overlast, verkeersmaatregelen, ook voor de veiligheid en vooral ook handhaving. Ook aandacht voor het zwerfvuil: bij horeca, scholen en winkels en ook bij de soms overvolle containers.

 

Bestuur

Verslag ledenvergadering

Statuten