Dinsdag 18 juni – Denk mee over het opknappen pleintje Stichtstraat

De gemeente heeft vanuit de buurt signalen gekregen dat het speeltuintje aan de Stichtstraat een opknapbeurt verdient.

Op dinsdag 18 juni van 14.00 tot 16.00 uur staan de gebiedsmakelaar, de beheerder en een ontwerper in het speeltuintje aan de Stichtstraat om ideeën te verzamelen die het pleintje aantrekkelijker kunnen maken. De Gemeente kijkt vervolgens welke mogelijkheden er zijn om die ideeën uit te voeren.

Kom langs en denk mee over het opknappen van het pleintje!

Kop Zuidas – Update werkzaamheden

Update werkzaamheden Kop zuidas – Presentatie algemene ledenvergadering 2019 Bewonersvereniging De Mirandabuurt

Jouke Eppenga – projectmanager Kop Zuidas

Agenda

 1.  Bestemmingsplan
 2. Overzicht bouwkavels Kop Zuidas
 3. Inrichting openbare ruimte
 4. Vragen?

1.Bestemmingsplan

2.Overzicht Bouwkavels

Kavel G2: Zuidoever – Cordaan / 53 zorgwoningen / Oplevering: najaar 2019 / Aannemer: De Nijs
Kavel G1: Sud – COD/ 45 koopwoningen en commerciële voorzieningen / Oplevering: Begin 2020 /
Aannemer: Slokker
Kavel C2: Suitsupply – Suitsupply / Kantoor, Winkel, Coffeecorner / Oplevering: Medio 2020 /
Aannemer: JP van Eesteren
Kavel J: Crossover – AM / Kantoor, Woningen, Voorzieningen / Uitvoering: 2020-2021 / Aannemer: onbekend

3.Inrichting openbare ruimte

 • Gefaseerde aanleg, volgend op bouwkavels.
 • Gefaseerd ontwerpen van de verschillende deelgebieden
 • Ontwerp plein

Fasering:

2019
2020

Algemene ledenvergadering 2019 – Uitnodiging

Graag nodigen we alle leden uit op de jaarlijkse algemene leden vergadering op:

Woensdag 17 april 2019 om 20.00 uur in De Wereldboom (ingang Peelstraat 171 )

Agenda:

 • Zaal open 19.30 uur
 • Aanvang: 20u00
 • Opening, mededelingen
 • Introductie van het Humanistisch Kindcentrum De Wereldboom door de schoolleiding
 • Kennismaking met en ontwikkelingen rond de RAI door stafleden van de RAI
 •  De ontwikkelingen in de buurt: Kop Zuidas, parkeren, overlast etc. door Jouke Eppenga, bureau Zuidas en Hans de Boer, gebiedsmakelaar Rivierenbuurt

Korte pauze

 •  Samenvatting ledenvergadering 2018 (zie eerder bericht)
 • Verantwoording bestuur 2018: algemeen en financieel
 • Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting

Nog geen lid? Wordt het dan nu! Mail naar demirandabuurt@hotmail.com en stort €10 op NL18INGB0007528254 tnv Bewonersvereniging De Mirandabuurt, onder vermelding van uw straat en huisnummer.

U bent van harte welkom!

Torendael – Nieuws

Activiteiten voor buurtbewoners in Torendael

Het ouderencentrum Torendael, onderdeel van de Vivium Groep, heeft grootse plannen om de buurtbewoners meer te betrekken bij de activiteiten in haar gebouw.

Zo wordt het centrale restaurant op de benedenverdieping omgetoverd tot een theaterruimte, grenzend aan de Tuinzaal.

Het café aan de Zuidelijke Wandelweg krijgt een make-over en wordt een Grand Café met een fraai terras op het zuiden.

Volgens de planning zou dit allemaal eind 2019 gereed zijn.

Als activiteiten in het gebouw, denkt men aan kleine theatervoorstellingen, concerten en clubbijeenkomsten. Zo is er nu al een schaakclub.

Voor de nieuwe activiteiten en dagelijkse activiteiten in het huis wordt gezocht naar extra vrijwilligers. U kunt ook Vrienden van Vivium/Torendael worden. Extra donaties zijn altijd welkom. 

Meer informatie: 035-6924587 of, beter, gewoon even binnen stappen.

9 maart: Open Huis Humanistisch Kindcentrum

Nieuwsgierig naar het gloednieuwe, duurzame humanistische kindcentrum – De Wereldboom – aan de Peelstraat 171?

Het kindcentrum (onderwijs en kinderopvang onder één dak)  houdt Open Huis op zaterdag 9 MAART, VAN 10 – 13 UUR. Kom langs en proef de sfeer!

Na een bouwproces van bijna twee jaar heeft het kindcentrum in november 2018 haar deuren geopend. Op 8 maart wordt het officieel geopend met alle ouders en leerlingen en de volgende dag is de buurt welkom. Er is een doorlopend programma met rondleidingen, presentaties (o.a. door de architect), kinderactiviteiten en open lessen. U kunt terplekke kiezen uit o.a. de volgende open lessen: Engels, gym, het digibord, filosofie en vreedzame school. En tijdens een rondleiding hoort u leuke weetjes over het mooie gebouw en hun onderwijsconcept.

hkc-amsterdam.nl

Verkamering – Inspraak bij commissie bouwen & wonen

Woensdag jongstleden (6/02/’19) stond verkamering op de agenda van de Commissie Bouwen en Wonen.

Jessica Bartels (bestuurslid van de bewonersvereniging) heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om in te spreken en met klem te vragen naar een onmiddellijke stop op de verkamering totdat de nieuwe huisvestingsverordening van kracht is.

De zes punten die Jessica meenamen in haar inspraak zijn:

 • Dit beleid nu stoppen, stel een moratorium in tot nieuw beleid goedgekeurd is.
 • Evalueer het huidige beleid nu en gedurende de huidige periode; en maak evaluatiemaatregelen onderdeel van een nieuw beleid
 • Koppel vergunningen niet aan het huis maar aan de eigenaar zodat het in principe tijdelijk is
 • Maak van het derde  vergunningscriterium , het leefbaarheidscriterium, een echt criterium met te toetsen normen en criteria zodat handhaving ook mogelijk is.
 • Het huidige beleid heeft weinig te maken met een woonbeleid. Het is een speculatiebeleid. Het faciliteert vanuit de gemeente de grootscheepse verdiensten rond het schaarse goed wonen.
 • Veiligheidsaspecten worden nu in het geheel niet genoemd. De brandweer heeft grote moeite met volkomen onverwachte woonindelingen. Zij worden niet ingeschakeld om te kijken of aan veiligheidsvoorschriften wordt voldaan.

Wij begrijpen dat jongerenhuisvesting nodig is, maar dit beleid is niet de oplossing. Dit is bewoners tegen elkaar opzetten en in zijn uitwerking niets meer dan giga cashen door de eigenaren. Het ondergraaft een noodzakelijk en afgewogen woonbeleid voor alle soorten woonbehoeften. De gemeente moet de regierol weer oppakken. De gemeente Almelo en Leiden hebben inmiddels hun verkameringsbeleid stopgezet. We willen graag zien dat de stad Amsterdam hetzelfde doet.

Reactie wethouder: Ik heb te maken met 2 democratisch genomen besluiten en woningdelen is onderdeel van het coalitieaccoord. 

Hij wil wel een technisch overleg voor/binnen de gemeente organiseren om nog eens goed de technische aspecten van dit beleid onder de loupe te nemen. Hij heeft aan 3 stadsdelen inmiddels voorstellen gevraagd hoe het aspect leefbaarheid qua criteria vormgegeven kan worden.

In Het Parool is naar aanleiding van de inspraak een artikel over verkamering verschenen met als titel: “Rivierenbuurt protesteert tegen groei kamerverhuur”. Het volledige artikel is hier te lezen.

In het NRC verscheen op 23 februari ook een artikel over dit onderwerp met als titel: “Woningen massaal als losse kamers verhuurd”. Het volledige artikel is hier te lezen.

Hieronder de ingezonden brief van Hetti Willemse (voorzitster van de bewonersvereniging) met een reactie op dit artikel te lezen. Dit verscheen in het NRC op zaterdag 2 maart.

RAI druktekalender & meldingen

RAI Amsterdam is een aanwezige buur. We doen er als bewonersrvereniging dan ook alles aan met hun in gesprek te gaan/blijven en wonen zo goed als alle informatie bijeenkomsten bij.

Onze aandachtspunten zijn voornamelijk geluidsoverlast, overlast van Uber Taxi’s en parkeer/verkeer drukte in de buurt en op de President Kennedylaan.

Goed om te weten:  

 • De RAI Amsterdam heeft sinds kort een “druktekalender“. Hierop is per dag een overzicht te vinden van de te verwachten verkeersdrukte, buurtafzettingen en wanneer de fietsdoorgang onder de RAI afgesloten is. De kalender is hier te vinden en op onze site onder het kopje ‘linken’
 • Meld geluid en milieu overlast van de RAI Amsterdam ook bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via deze link
 • Meld je aan voor de maandelijkse RAI Amsterdam nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alles in en om de RAI, waaronder acties voor buurtbewoners, het laatste nieuws en opkomende evenementen. Aanmelden kan via deze link