Kissing monkeys terug in onze buurt

Het is je wellicht al opgevallen dat het kunstwerk “Kissing monkeys” van Roosart Paintings een nieuw thuis heeft gekregen in onze buurt, dankzij lobbywerk van ons en met de hulp en steun van de gemeente Amsterdam.

Dit kunstwerk ontstond tijdens de turbulente periode van de coronapandemie, en was oorsponkelijk gamaakt op het inmiddels gesloopte gebouw dat bekend stond als Old School. Het kunstwerk heeft nu een nieuw leven gekregen, en we zijn trots dat het nu bij ons in de buurt te bewonderen is.

“Kissing monkeys” is veel meer dan alleen een herinnering aan de coronatijd. Het heeft een diepere betekenis en nodigt ons uit om na te denken over onze plaats in de wereld. Het kunstwerk symboliseert dat ondanks de vermeende superioriteit van de mens op aarde, wij ook simpelweg onderdeel zijn van de natuur, met al onze kwetsbaarheden. Het herinnert ons eraan dat wij niet alles kunnen regisseren en controleren, en dat we onze plek moeten vinden in harmonie met de natuurlijke wereld om ons heen.

Het beeld van kussende apen verbeeldt op prachtige wijze de innige band tussen de mens en de natuur. Het herinnert ons eraan dat wij, net als deze dieren, liefde en genegenheid delen en dat we ons niet los kunnen maken van onze omgeving.

Het kunstwerk nodigt ons uit om te reflecteren op onze relatie met de natuur, en ons bewustzijn te vergroten over hoe onze handelingen invloed kunnen hebben op het fragiele ecosysteem waarin we leven.

Laat het een bron van inspiratie zijn voor een duurzamere en harmonieuzere toekomst.

✓ CLEAN UP JE STRAATJE

INGEZONDEN:

Eén zaterdag in de maand gaan ze aan de slag met vuil prikken in hun buurt. Een groep van inmiddels zo’n 14 mensen, die sinds de start in maart 2022 het zwerfvuil opruimen tussen de Europaboulevard en de Amstel, de zgn. Mirandabadbuurt.

Caroline Veraart ergerde zich al langer aan alle troep die overal in de buurt lag. Zij vroeg haar vriendin en buurtbewoonster Lynda Coster mee te helpen met het opzetten van een plan om een maandelijkse zwerfvuil prikactie op touw te zetten. ‘Clean up je straatje’ werd in het leven geroepen. Ze klopten bij welzijnsorganisatie Dynamo aan voor ondersteuning en subsidie. En nu is er dus de maandelijkse zwerfvuil-prikactie.

Om 10.00 uur wordt er gestart bij de Weteringkerk aan de Veluwelaan en na een uur prikken is daar een ‘after prik’ met koffie, thee en koekjes. En ook niet onbelangrijk, een gezellig samenzijn. Naast het schoonmaken van de buurt, vinden Lynda en Caroline het belangrijk dat mensen uit de hele buurt elkaar leren kennen, met elkaar zijn en iets voor de buurt doen waarin zij wonen.

In de laatste maanden van 2022 wordt er vuil geprikt op de zaterdagen 10 september, 1 oktober, 5 november en 3 december. Wil je meedoen, dan ben je van harte welkom! 

✓ Oproep tot reacties vanuit de buurt op Afvalcontainerplan, deadline 22 juni ‘22

De gemeente heeft een plan gemaakt voor afvalcontainers in onze buurt. Hierover heeft u onlangs post ontvangen met de voorgenomen locaties van containers voor de Veluwebuurt en Kop Zuidas.


Als u het poststuk onverhoopt heeft gemist, kunt u de website van de Gemeente raadplegen. Via deze link kunt u het Voorlopig Besluit alsook de voorgenomen plekken in onze buurt vinden. 

Afgelopen jaar werd u reeds gevraagd om uw reactie op het initiële plan. De bewonersvereniging is opgevallen dat niet alle punten in het huidige voorstel zijn meegenomen. Een paar voorbeelden: de beperkte aanwezigheid van glascontainers is onveranderd, en ook de plaatsing van containers voor de entree aan de Gaasterland. Wij blijven onze terugkoppeling dan ook geven maar roepen u op om hetzelfde te doen.

Oproep tot reactie afvalcontainerplan, uiterlijk 22 juni 2022 Geeft u alstublieft uw mening in een reactie (zienswijze) uiterlijk 22 juni 2002 door via één van de volgende mogelijkheden:

1. Reactie online geven via de blauwe knop ‘Geef uw reactie.

2. Reactie via email te sturen aan inzamelvoorzieningen.zuid@amsterdam.nl. Vermeld hierbij: het kenmerk in de ontvangen brief (bijv. AG21-00049), uw naam, adres, locatienummer(s) van de containerplek(ken), waarom u het oneens bent en wat uw voorstel is.

3. Reactie via brief te sturen aan Gemeente Amsterdam – Stadsdeel Zuid t.a.v. Cok van Bergen Henegouw, Postbus 74019 1070 BA Amsterdam. Vermeld hierbij: het kenmerk in de ontvangen brief (bijv. AG21-00049), uw naam, adres, locatienummer(s) van de containerplek(ken), waarom u het oneens bent en wat uw voorstel is, en uw handtekening

Meer informatie op amsterdam.nl/containers (ook voor andere buurten in verschillende stadsdelen) en telefonisch 06 280 303 80 (projectmedewerker S. Beaumont).

✓Clean up je straatje! Help mee om onze buurt schoon te houden!

De tweede zaterdag van mei is er weer een ‘Clean Up je straatje’ in de Mirandabuurt. Om 10.00 uur verwelkomen Caroline Veraart en Lynda Coster u graag in de Weteringkerk op de Veluwelaan. Waar prikstokken en vuilniszakken beschikbaar zijn!

Na een rondje prikken en opruimen is er voor de harde werkers koffie, thee, limonade en wat lekkers. Een mooie gelegenheid om onze buurt schoon te houden en (nader) kennis te maken met buurtbewoners.

Kom ook en houd onze buurt schoon!

Andere data voor de “clean up je straatje” zijn zaterdag 4 juni, 2 juli en 13 augustus!

✓Clean up je straatje! Help mee om onze buurt schoon te houden!

De tweede zaterdag van maart was de aftrap van ‘Clean Up je straatje’ in de Mirandabuurt. Om 10.00 uur had zich een groep van zo’n 30 buurtbewoners van jong tot oud, verzameld bij de Weteringkerk op de Veluwelaan. Na een welkom door de Clean Up organisatoren Caroline Veraart en Lynda Coster, ging de groep de buurt in, gewapend met een prikstok en vuilniszak.

Ruim een uur later kwam iedereen terug. Het resultaat was een flinke berg volle vuilniszakken, een schonere buurt en voldane buurtbewoners. Voor de harde werkers was er koffie, thee, limonade en wat lekkers. Het werd een gezellig samenzijn waarin niet alleen ervaringen van het prikken werden gedeeld maar ook (nader) kennis werd gemaakt met elkaar.

Dank je wel Evert van Dynamo, die aan deze actie heeft meegeholpen en aan Tjeerd, de beheerder van de kerk, van wie we gebruik mogen maken van de faciliteiten in de kerk.

De volgende Clean Up is op zaterdag 9 april.
We starten weer om 10.00 uur bij de Weteringkerk.
Tot dan!

✓INGEZONDEN: DE GROENGRIJS BUS NAAR POLEN VOOR HULP OEKRAÏNE

Vereniging Groengrijs (van de Groengrijs bussen) is gevestigd in onze Mirandabuurt. Daarom berichten wij met trots dat Groengrijs hulpgoederen naar Polen i.s.m. Stichting ZuiderAmstel en het initiatief ‘Achterhoek helpt Oekraïne.’ Op de weg terug heeft Groengrijs tevens 45 mensen én een hondje meegenomen uit Oost Oekraïne. De groep varieerde in leeftijd van 3 tot 75 jaar. De vluchtelingen zijn hartelijk ontvangen op een vakantiepark in Elburg, waar ieder gezin in een vakantiehuisje is opgevangen. Het Groengrijs team is daarna nog eens naar Polen gereden. Misschien wilt u als buurtbewoner ook steunen. Dit kan met een donatie:

DONATIES ZIJN ZEER WELKOM: NL71RABO0129830658 t.n.v. Stichting ZuiderAmstel in beweging o.v.v. Vluchtelingenreis Oekraïne

Elke euro is welkom! De Stichting heeft een ANBI-status, donaties zijn aftrekbaar van de belasting. Kijk op de website van Groengrijs voor meer informatie.

Volg de reis op: https://www.polarsteps.com/TJMWopereis/4702942-oekraine

Update De Mirandabad

25 november j.l. heeft een vergadering met betrokkenen plaatsgehad over de toekomst van het De Miranda zwembad.

Het 50 m buitenbad blijft, vooralsnog, gehandhaafd. De wethouder heeft dit expliciet duidelijk gemaakt. O.a. een aantal bewoners uit de Stichtstraat hebben hierin een rol gehad. Dit is natuurlijk leuk om te vermelden. 

Een plan om het zwembad te verduurzamen en beter toegankelijk te maken voor specifieke doelgroepen is in tweeën geknipt. Eerst wordt het buitenbad aangepakt. Er vindt herbouw plaats, met een duur van ongeveer 1 jaar. Het budget is aanwezig.

Er is onder andere aandacht voor kleedkamers en douches. De locatie wijzigt: meer naar het westen tegen het politiebureau en parkeerplaats aan. Daarmee kunnen eventueel de huidige douches/kleedkamers mede worden gebruikt.

Bij het vervolg van deze plannen blijven wij als buurt geïnformeerd worden. Later dus meer.

Plannen voor het binnenbad en het hele complex worden wel doorontwikkeld maar later uitgewerkt.

Er is een particulier plan ingediend om op een deel van de parkeerplaats padelbanen aan te leggen. Reactie gemeente: Op het ogenblik zijn er veel initiatieven voor dit soort voorzieningen voor deze nieuwe sport. Ze gaan het voor de stad in zijn geheel bekijken.

Oproep tot reacties vanuit de buurt op Afvalcontainerplan, deadline 7 december 21

De gemeente heeft een plan gemaakt voor afvalcontainers in onze buurt. Hierover heeft u onlangs post ontvangen met de voorgenomen locaties van containers in onze Miranda- en Veluwebuurt.

Als u het poststuk onverhoopt heeft gemist, kunt u de website van de Gemeente raadplegen. Hier staat een kaart met de plekken die bedacht zijn voor de nieuwe containers voor textiel, glas, groente-, fruit- en tuinafval (gft), papier en karton, en restafval.

De buurtvereniging is opgevallen dat een aantal van de eerder besproken (uitgangs)punten is komen te vervallen. Daarom zijn wij het gesprek aangegaan en volgt er binnenkort een toelichting op deze wijzigingen. Wij zullen u hiervan op de website op de hoogte houden. Aangezien de Gemeente ruimte biedt tot een reactie op haar plannen, is het van belang dat u van zich laat horen.

Oproep tot reactie afvalcontainerplan, uiterlijk 7 december 2021

Omdat u onze buurt het beste kent, vinden we het fijn als u ook het plan bekijkt. Misschien hebben wij of de Gemeente iets over het hoofd gezien en zijn een andere plekken beter. Een reactie plaatst u door op de kaart een voorgenomen locatie te selecteren. Dit kunt u doen door op een pinnetje op de kaart te klikken (rechts) of in de lijst het adres te selecteren (links):

Vervolgens kunt u inloggen om een reactie te plaatsen. Dit doet u door de blauwe knop ‘Inloggen’ aan de linkerzijde van de webpagina aan te klikken:


U wordt gevraagd om een email-adres, waarnaar een link wordt verstuurd. Controleer dus na het invullen van uw e-mailadres de inbox van uw mail. Via de link in de e-mail kunt u uw naam invullen. Vervolgens kunt u een reactie plaatsen.

Laat een reactie op de KAART achter uiterlijk 7 december:

NAAR DE KAART

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website hiervoor van de gemeente.

NAAR WEBSITE GEMEENTE

Concept herziening bestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018

Bureau Zuidas is voornemens een herziening op het bestemmingsplan voor Kop Zuidas uit 2018 te publiceren.

De Bewonersvereniging is destijds nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van dit bestemmingsplan. Een van de speerpunten van de inbreng van de Bewonersvereniging was, gelet op de al vele grootschalige voorzieningen in het gebied zoals Suit Supply, de synagoge, Motel One en Flow, om verder louter kleinschalige voorzieningen te realiseren.

In het vigerende bestemmingsplan heeft dat geresulteerd in opname van een maximum van 250 m2 per vestiging voor maatschappelijke voorzieningen. 

De concept herziening die nu voorligt betreft een wijziging om drie grootschalige voorzieningen te realiseren: 

 • een 24-uursopvang voor dak- en thuislozen van 1.200 m2; 
 • een buurtgezondheidscentrum van 1.000 m2; en 
 • een broedplaats van 1.000 m2.

De concept herziening kunt u hier vinden, onder agendapunt 5c. 

De Bewonersvereniging volgt de ontwikkelingen en heeft enkele acties ondernomen. Hierdoor vindt u een overzicht: 

 • op 5 november j.l. ontvingen leden van het bestuur bijgaande brief met vraag en antwoorden van Bureau Zuidas met een uitnodiging voor een virtuele informatiebijeenkomst over de voorgenomen 24-uursopvang. De brief kunt u hier lezen;
 • op 24 november j.l. nam de Bewonersvereniging deel aan de informatiebijeenkomst; 
 • op 1 december j.l.  heeft de Bewonersvereniging een verzoek onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob verzoek) gestuurd naar Stadsdeelkantoor Zuid, de Gemeenteraad en het College van B&W. Deze vindt u hier. Op 9 februari j.l. ontving de Bewonersvereniging het besluit op het verzoek met de daarbij behorende documenten. Gezien de grootte van deze documenten, zijn deze niet op de website van de Bewonersvereniging te raadplegen, maar kunt u die vinden onder “13 Wob-besluit Kop Zuidas II (09-02-2021), te vinden op het archief van Amsterdam ;
 • op 2 december j.l. heeft de Bewonersvereniging ingesproken op de vergadering van de Stadsdeelcommissie Zuid; 
 • op 8 december j.l. heeft de Bewonersvereniging tijdens een regulier/periodiek overleg met Bureau Zuidas afgesproken een afspraak te maken met de Volksbond (thans Per Mens genaamd), volgens de Gemeente de beoogde exploitant van de 24-uursopvang, en Bureau Zuidas; 
 • op 11 januari j.l. stuurde de Bewonersvereniging haar voorlopige standpunt t.a.v. de herziening aan de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening (RO) van de Gemeenteraad. Dit standpunt kunt u hier vinden; 
 • op 13 januari j.l. sprak de Bewonersvereniging in op de vergadering van de Raadscommissie RO; 
 • op 1 februari j.l. heeft de Bewonersvereniging een geüpdatete versie van het standpunt aan de Raadscommissie RO gestuurd, welke u hier kunt vinden; 
 • op 2 februari heeft de Bewonersvereniging een zienswijze ingediend op het ontwerpbestemmingsplan Ravel en een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan voor Vivaldi, Kavel 13. In het kort vraagt de Bewonersvereniging hierin om de drie grootschalige voorzieningen te realiseren op Ravel en/of Vivaldi; 
 • op 3 februari j.l. heeft de Bewonersvereniging ingesproken op de vergadering van de Raadscommissie RO; 
 • op 5 februari heeft de Bewonersvereniging een afspraak aangevraagd met wethouder Everhardt tot wiens portefeuille de herziening behoort; 
 • op 22 februari heeft de Bewonersvereniging een overleg gehad met Bureau Zuidas en Per Mens; 
 • op 16 april heeft zij een afspraak met de heer Everhardt. 

De Bewonersvereniging wacht nu op een inhoudelijke reactie op de twee zienswijzen die zij heeft ingediend en laatstgenoemde afspraak. Zij zal u verder op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

Erfpacht – Informatieavond 9 Juli

De gemeente wijzigt het erfpachtsysteem van koopwoningen en woningeigenaren kunnen nu overstappen naar ‘eeuwigdurende erfpacht’. Huiseigenaren moeten deze belangrijke keuze nog dit jaar maken.

Omdat het voor bijna iedereen nogal ingewikkelde materie is en het niet in alle gevallen voordelig is om over te stappen is het belangrijk om u goed voor te bereiden en te laten informeren.

Koen de Lange, voorzitter van Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) wil u helpen bij deze moeilijke keuze en gaat ook in op individuele cases.

Wanneer: Dinsdag 9 juli van 19u45 tot 22u00

Waar: Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Pres. Kennedylaan 142, 1079 NK Amsterdam

Wil u er graag bij zijn? Meldt u dan aan via deze link