Erfpacht Informatieavond – Grote opkomst

De informatie avond van 9 juli jongstleden over de erfpacht was een goede en goed bezochte avond.

Het is eens te meer duidelijk geworden dat het moeilijke materie is en zaak is u goed te informeren om een goede afweging te kunnen maken.

Bij deze de presentatie van de avond, gegeven door Koen de Lange, voorzitter van Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA).

Was u er niet bij en wil u graag meer informatie over het onderwerp, neem dan gerust contact op met Koen de Lange mail: erfpachtclaim@cortendegeer.nl tel: 06-21521358

Erfpacht – Informatieavond 9 Juli

De gemeente wijzigt het erfpachtsysteem van koopwoningen en woningeigenaren kunnen nu overstappen naar ‘eeuwigdurende erfpacht’. Huiseigenaren moeten deze belangrijke keuze nog dit jaar maken.

Omdat het voor bijna iedereen nogal ingewikkelde materie is en het niet in alle gevallen voordelig is om over te stappen is het belangrijk om u goed voor te bereiden en te laten informeren.

Koen de Lange, voorzitter van Stichting Erfpachters Belang Amsterdam (SEBA) wil u helpen bij deze moeilijke keuze en gaat ook in op individuele cases.

Wanneer: Dinsdag 9 juli van 19u45 tot 22u00

Waar: Huis van de Wijk Rivierenbuurt, Pres. Kennedylaan 142, 1079 NK Amsterdam

Wil u er graag bij zijn? Meldt u dan aan via deze link

Verkamering – Inspraak bij commissie bouwen & wonen

Woensdag jongstleden (6/02/’19) stond verkamering op de agenda van de Commissie Bouwen en Wonen.

Jessica Bartels (bestuurslid van de bewonersvereniging) heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om in te spreken en met klem te vragen naar een onmiddellijke stop op de verkamering totdat de nieuwe huisvestingsverordening van kracht is.

De zes punten die Jessica meenamen in haar inspraak zijn:

 • Dit beleid nu stoppen, stel een moratorium in tot nieuw beleid goedgekeurd is.
 • Evalueer het huidige beleid nu en gedurende de huidige periode; en maak evaluatiemaatregelen onderdeel van een nieuw beleid
 • Koppel vergunningen niet aan het huis maar aan de eigenaar zodat het in principe tijdelijk is
 • Maak van het derde  vergunningscriterium , het leefbaarheidscriterium, een echt criterium met te toetsen normen en criteria zodat handhaving ook mogelijk is.
 • Het huidige beleid heeft weinig te maken met een woonbeleid. Het is een speculatiebeleid. Het faciliteert vanuit de gemeente de grootscheepse verdiensten rond het schaarse goed wonen.
 • Veiligheidsaspecten worden nu in het geheel niet genoemd. De brandweer heeft grote moeite met volkomen onverwachte woonindelingen. Zij worden niet ingeschakeld om te kijken of aan veiligheidsvoorschriften wordt voldaan.

Wij begrijpen dat jongerenhuisvesting nodig is, maar dit beleid is niet de oplossing. Dit is bewoners tegen elkaar opzetten en in zijn uitwerking niets meer dan giga cashen door de eigenaren. Het ondergraaft een noodzakelijk en afgewogen woonbeleid voor alle soorten woonbehoeften. De gemeente moet de regierol weer oppakken. De gemeente Almelo en Leiden hebben inmiddels hun verkameringsbeleid stopgezet. We willen graag zien dat de stad Amsterdam hetzelfde doet.

Reactie wethouder: Ik heb te maken met 2 democratisch genomen besluiten en woningdelen is onderdeel van het coalitieaccoord. 

Hij wil wel een technisch overleg voor/binnen de gemeente organiseren om nog eens goed de technische aspecten van dit beleid onder de loupe te nemen. Hij heeft aan 3 stadsdelen inmiddels voorstellen gevraagd hoe het aspect leefbaarheid qua criteria vormgegeven kan worden.

In Het Parool is naar aanleiding van de inspraak een artikel over verkamering verschenen met als titel: “Rivierenbuurt protesteert tegen groei kamerverhuur”. Het volledige artikel is hier te lezen.

In het NRC verscheen op 23 februari ook een artikel over dit onderwerp met als titel: “Woningen massaal als losse kamers verhuurd”. Het volledige artikel is hier te lezen.

Hieronder de ingezonden brief van Hetti Willemse (voorzitster van de bewonersvereniging) met een reactie op dit artikel te lezen. Dit verscheen in het NRC op zaterdag 2 maart.

RAI druktekalender & meldingen

RAI Amsterdam is een aanwezige buur. We doen er als bewonersrvereniging dan ook alles aan met hun in gesprek te gaan/blijven en wonen zo goed als alle informatie bijeenkomsten bij.

Onze aandachtspunten zijn voornamelijk geluidsoverlast, overlast van Uber Taxi’s en parkeer/verkeer drukte in de buurt en op de President Kennedylaan.

Goed om te weten:  

 • De RAI Amsterdam heeft sinds kort een “druktekalender“. Hierop is per dag een overzicht te vinden van de te verwachten verkeersdrukte, buurtafzettingen en wanneer de fietsdoorgang onder de RAI afgesloten is. De kalender is hier te vinden en op onze site onder het kopje ‘linken’
 • Meld geluid en milieu overlast van de RAI Amsterdam ook bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via deze link
 • Meld je aan voor de maandelijkse RAI Amsterdam nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alles in en om de RAI, waaronder acties voor buurtbewoners, het laatste nieuws en opkomende evenementen. Aanmelden kan via deze link


Vele parkeerboetes geseponeerd

We vernemen dat verschillende parkeerboetes voor parkeren voor de garages in de Oldambtstraat, of met 2 wielen op de stoep in de Betuwestraat geseponeerd zijn.

Bezwaar maken tegen de boetes heeft dus zeker zin en raden we dan ook aan.

Onderstaande argumentaties zijn gebruikt in succesvolle bezwaren:

 • Het 30 jaar lang gedogen en zonder aankondiging plots beboeten
 • De grote hoeveelheid boetes die op dezelfde dag ontvangen zijn waardoor niet kon geanticipeerd worden op de maatregel
 • De willekeur in het afhandelen van dezelfde bekeuringen wat de onduidelijkheid en verzaken van zorgplicht van de gemeente aantoont

Wij zijn alle parkeerboetes van de bewoners aan het inventariseren, als ook het al dan niet seponeren ervan. Indien we merken dat de willekeur in het seponeren of onduidelijkheid over het beleid aanhoudt, nemen wij zeker verdere stappen.

Indien u ook een bekeuring hebt ontvangen, laat het ons dan zeker weten en mail datum bekeuring, locatie, overtreding en datum bezwaar en uitkomst van het bezwaar naar: bewonersvereniging@demirandabuurt.nl

Stem nu op de Amsterdammer van 2018

Tien Amsterdammers met een hart van goud zijn genomineerd voor de titel Amsterdammer van het jaar. Allemaal hebben ze laten zien dat ze op hun manier van betekenis zijn voor de stad. U kunt nu stemmen op uw favoriet. De winnaar wordt 20 januari gekozen.


Een van de tien genomineerden is bewoner van De Mirandabuurt, initiatiefnemer en voorzitter van Vereniging Groengrijs ERIC JUNGE. Klik hier om een kort filmpje te bekijken en te stemmen.

Op 20 januari 2019 is Eric 2e en vice-Amsterdammer van het Jaar geworden! Dank allemaal voor het stemmen op Eric Junge!

Verkamering – Brief aan B&W en leden Gemeenteraad Amsterdam

Zoals eerder vermeld, heeft de Bewonersvereniging inmiddels twee keer bezwaar gemaakt tegen het omzetten van “zelfstandige volwaardige woningen naar vier onzelfstandige wooneenheden” in onze buurt, het zogenaamde verkameren. Het bezwaar tegen de aanvraag in de Oldambtstraat is recent verworpen. Dat van de Graaflandstraat loopt nog.

Echter laten we het daar niet bij. We zijn ervan overtuigd dat de grootschalige verkamering in Amsterdam op de huidige wijze moet stoppen.

We hebben dan ook een brief gestuurd naar de Gemeenteraad en naar de Burgemeester en wethouders van Amsterdam. Onze brief is opgenomen op de lijst van ingekomen stukken van de supplementagenda van de raad van 7/8 november 2018. – Wordt vervolgd.

De verstuurde brief met onze bezwaren, argumenten en suggesties ter verbetering van het beleid, kunt u hier inkijken.

Op 17 januari 2019 hebben we een reactie op onze brief ontvangen van de Wethouder van bouwen en wonen, Laurens Ivens. De brief kan u hier inkijken.

Het Amsterdams bestuur in wording iets meegeven? Dat kan!

Woont of werkt u in Amsterdam en wilt u het stadsbestuur in wording iets meegeven? Dat kan op dinsdagavond 24 april op vier plekken in de stad.

De partijen GroenLinks, D66, PvdA en SP onderhandelen op dit moment over de vorming van een nieuw stadsbestuur. Ze willen de Amsterdammers de gelegenheid geven om ze iets mee te geven. Dat kan een plan of een idee zijn, maar ook iets dat u de partijen op het hart wilt drukken.

Open inspraak

Dinsdag 24 april is er van 19.30 tot 22.00 uur op vier plekken in de stad een ‘open inspraak’. Op elke locatie is een vertegenwoordiging van een of meer van de vier partijen aanwezig. Er kunnen maximaal 50 mensen per locatie deelnemen.

De locaties zijn:

 • Open Schoolgemeenschap Bijlmer, Gulden Kruis 5, 1103 BE Amsterdam
 • Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade 179, 1019 HC Amsterdam
 • Het Sieraad, Postjesweg 1, 1057 DT Amsterdam
 • Het Zonnehuis, Zonneplein 30, 1033 EK Amsterdam

Inschrijven

U kunt zich opgeven door u online in te schrijven

Nadat de Amsterdammers op 24 april aan het woord geweest zijn, praten de vier partijen verder over het beleid van de komende vier jaar.

Puccini methode

Award voor de Puccinimethode: esthetiek in het Amsterdamse straatbeeld

Vrijdag 6 april is de vierde Paul Mijksenaar Design for Function Award uitgereikt aan de gemeente Amsterdam. De gemeente kreeg deze award voor de ‘Puccinimethode’ voor de vormgeving en inrichting van de openbare ruimte.

Is het bestemming plan Kop Zuidas wordt geregeld verwezen naar deze methode, maar de Puccinimethode, wat is dat eigenlijk? Je leest er alles over op deze link: De Puccini methode