Update De Mirandabad

25 november j.l. heeft een vergadering met betrokkenen plaatsgehad over de toekomst van het De Miranda zwembad.

Het 50 m buitenbad blijft, vooralsnog, gehandhaafd. De wethouder heeft dit expliciet duidelijk gemaakt. O.a. een aantal bewoners uit de Stichtstraat hebben hierin een rol gehad. Dit is natuurlijk leuk om te vermelden. 

Een plan om het zwembad te verduurzamen en beter toegankelijk te maken voor specifieke doelgroepen is in tweeën geknipt. Eerst wordt het buitenbad aangepakt. Er vindt herbouw plaats, met een duur van ongeveer 1 jaar. Het budget is aanwezig.

Er is onder andere aandacht voor kleedkamers en douches. De locatie wijzigt: meer naar het westen tegen het politiebureau en parkeerplaats aan. Daarmee kunnen eventueel de huidige douches/kleedkamers mede worden gebruikt.

Bij het vervolg van deze plannen blijven wij als buurt geïnformeerd worden. Later dus meer.

Plannen voor het binnenbad en het hele complex worden wel doorontwikkeld maar later uitgewerkt.

Er is een particulier plan ingediend om op een deel van de parkeerplaats padelbanen aan te leggen. Reactie gemeente: Op het ogenblik zijn er veel initiatieven voor dit soort voorzieningen voor deze nieuwe sport. Ze gaan het voor de stad in zijn geheel bekijken.

Oproep tot reacties vanuit de buurt op Afvalcontainerplan, deadline 7 december 21

De gemeente heeft een plan gemaakt voor afvalcontainers in onze buurt. Hierover heeft u onlangs post ontvangen met de voorgenomen locaties van containers in onze Miranda- en Veluwebuurt.

Als u het poststuk onverhoopt heeft gemist, kunt u de website van de Gemeente raadplegen. Hier staat een kaart met de plekken die bedacht zijn voor de nieuwe containers voor textiel, glas, groente-, fruit- en tuinafval (gft), papier en karton, en restafval.

De buurtvereniging is opgevallen dat een aantal van de eerder besproken (uitgangs)punten is komen te vervallen. Daarom zijn wij het gesprek aangegaan en volgt er binnenkort een toelichting op deze wijzigingen. Wij zullen u hiervan op de website op de hoogte houden. Aangezien de Gemeente ruimte biedt tot een reactie op haar plannen, is het van belang dat u van zich laat horen.

Oproep tot reactie afvalcontainerplan, uiterlijk 7 december 2021

Omdat u onze buurt het beste kent, vinden we het fijn als u ook het plan bekijkt. Misschien hebben wij of de Gemeente iets over het hoofd gezien en zijn een andere plekken beter. Een reactie plaatst u door op de kaart een voorgenomen locatie te selecteren. Dit kunt u doen door op een pinnetje op de kaart te klikken (rechts) of in de lijst het adres te selecteren (links):

Vervolgens kunt u inloggen om een reactie te plaatsen. Dit doet u door de blauwe knop ‘Inloggen’ aan de linkerzijde van de webpagina aan te klikken:


U wordt gevraagd om een email-adres, waarnaar een link wordt verstuurd. Controleer dus na het invullen van uw e-mailadres de inbox van uw mail. Via de link in de e-mail kunt u uw naam invullen. Vervolgens kunt u een reactie plaatsen.

Laat een reactie op de KAART achter uiterlijk 7 december:

NAAR DE KAART

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website hiervoor van de gemeente.

NAAR WEBSITE GEMEENTE