9 maart: Open Huis Humanistisch Kindcentrum

Nieuwsgierig naar het gloednieuwe, duurzame humanistische kindcentrum – De Wereldboom – aan de Peelstraat 171?

Het kindcentrum (onderwijs en kinderopvang onder één dak)  houdt Open Huis op zaterdag 9 MAART, VAN 10 – 13 UUR. Kom langs en proef de sfeer!

Na een bouwproces van bijna twee jaar heeft het kindcentrum in november 2018 haar deuren geopend. Op 8 maart wordt het officieel geopend met alle ouders en leerlingen en de volgende dag is de buurt welkom. Er is een doorlopend programma met rondleidingen, presentaties (o.a. door de architect), kinderactiviteiten en open lessen. U kunt terplekke kiezen uit o.a. de volgende open lessen: Engels, gym, het digibord, filosofie en vreedzame school. En tijdens een rondleiding hoort u leuke weetjes over het mooie gebouw en hun onderwijsconcept.

hkc-amsterdam.nl

Verkamering – Inspraak bij commissie bouwen & wonen

Woensdag jongstleden (6/02/’19) stond verkamering op de agenda van de Commissie Bouwen en Wonen.

Jessica Bartels (bestuurslid van de bewonersvereniging) heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om in te spreken en met klem te vragen naar een onmiddellijke stop op de verkamering totdat de nieuwe huisvestingsverordening van kracht is.

De zes punten die Jessica meenamen in haar inspraak zijn:

 • Dit beleid nu stoppen, stel een moratorium in tot nieuw beleid goedgekeurd is.
 • Evalueer het huidige beleid nu en gedurende de huidige periode; en maak evaluatiemaatregelen onderdeel van een nieuw beleid
 • Koppel vergunningen niet aan het huis maar aan de eigenaar zodat het in principe tijdelijk is
 • Maak van het derde  vergunningscriterium , het leefbaarheidscriterium, een echt criterium met te toetsen normen en criteria zodat handhaving ook mogelijk is.
 • Het huidige beleid heeft weinig te maken met een woonbeleid. Het is een speculatiebeleid. Het faciliteert vanuit de gemeente de grootscheepse verdiensten rond het schaarse goed wonen.
 • Veiligheidsaspecten worden nu in het geheel niet genoemd. De brandweer heeft grote moeite met volkomen onverwachte woonindelingen. Zij worden niet ingeschakeld om te kijken of aan veiligheidsvoorschriften wordt voldaan.

Wij begrijpen dat jongerenhuisvesting nodig is, maar dit beleid is niet de oplossing. Dit is bewoners tegen elkaar opzetten en in zijn uitwerking niets meer dan giga cashen door de eigenaren. Het ondergraaft een noodzakelijk en afgewogen woonbeleid voor alle soorten woonbehoeften. De gemeente moet de regierol weer oppakken. De gemeente Almelo en Leiden hebben inmiddels hun verkameringsbeleid stopgezet. We willen graag zien dat de stad Amsterdam hetzelfde doet.

Reactie wethouder: Ik heb te maken met 2 democratisch genomen besluiten en woningdelen is onderdeel van het coalitieaccoord. 

Hij wil wel een technisch overleg voor/binnen de gemeente organiseren om nog eens goed de technische aspecten van dit beleid onder de loupe te nemen. Hij heeft aan 3 stadsdelen inmiddels voorstellen gevraagd hoe het aspect leefbaarheid qua criteria vormgegeven kan worden.

In Het Parool is naar aanleiding van de inspraak een artikel over verkamering verschenen met als titel: “Rivierenbuurt protesteert tegen groei kamerverhuur”. Het volledige artikel is hier te lezen.

In het NRC verscheen op 23 februari ook een artikel over dit onderwerp met als titel: “Woningen massaal als losse kamers verhuurd”. Het volledige artikel is hier te lezen.

Hieronder de ingezonden brief van Hetti Willemse (voorzitster van de bewonersvereniging) met een reactie op dit artikel te lezen. Dit verscheen in het NRC op zaterdag 2 maart.

RAI druktekalender & meldingen

RAI Amsterdam is een aanwezige buur. We doen er als bewonersrvereniging dan ook alles aan met hun in gesprek te gaan/blijven en wonen zo goed als alle informatie bijeenkomsten bij.

Onze aandachtspunten zijn voornamelijk geluidsoverlast, overlast van Uber Taxi’s en parkeer/verkeer drukte in de buurt en op de President Kennedylaan.

Goed om te weten:  

 • De RAI Amsterdam heeft sinds kort een “druktekalender“. Hierop is per dag een overzicht te vinden van de te verwachten verkeersdrukte, buurtafzettingen en wanneer de fietsdoorgang onder de RAI afgesloten is. De kalender is hier te vinden en op onze site onder het kopje ‘linken’
 • Meld geluid en milieu overlast van de RAI Amsterdam ook bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via deze link
 • Meld je aan voor de maandelijkse RAI Amsterdam nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alles in en om de RAI, waaronder acties voor buurtbewoners, het laatste nieuws en opkomende evenementen. Aanmelden kan via deze link


Vele parkeerboetes geseponeerd

We vernemen dat verschillende parkeerboetes voor parkeren voor de garages in de Oldambtstraat, of met 2 wielen op de stoep in de Betuwestraat geseponeerd zijn.

Bezwaar maken tegen de boetes heeft dus zeker zin en raden we dan ook aan.

Onderstaande argumentaties zijn gebruikt in succesvolle bezwaren:

 • Het 30 jaar lang gedogen en zonder aankondiging plots beboeten
 • De grote hoeveelheid boetes die op dezelfde dag ontvangen zijn waardoor niet kon geanticipeerd worden op de maatregel
 • De willekeur in het afhandelen van dezelfde bekeuringen wat de onduidelijkheid en verzaken van zorgplicht van de gemeente aantoont

Wij zijn alle parkeerboetes van de bewoners aan het inventariseren, als ook het al dan niet seponeren ervan. Indien we merken dat de willekeur in het seponeren of onduidelijkheid over het beleid aanhoudt, nemen wij zeker verdere stappen.

Indien u ook een bekeuring hebt ontvangen, laat het ons dan zeker weten en mail datum bekeuring, locatie, overtreding en datum bezwaar en uitkomst van het bezwaar naar: bewonersvereniging@demirandabuurt.nl

Groengrijs tocht rondje Texel – Zaterdag 16/02/2019

Als herinneringstocht aan Hil Oosterveld, die vijf jaar geleden overleed en haar broer Piet, die in feb. 80 zou zijn geworden en die Groengrijs met een legaat vereerden, heeft Groengrijs een Waddentocht bedacht. 

Programma

Vertrek: zaterdag 16 februari 2019 uit Amsterdam stipt om 8.30 uur vanaf De Mirandalaan t.o. Mirandabad en vanaf Station Rai om 8.45 uur

10.30 uur boot Den Helder-Texel. De bus gaat mee op de ferry. In de bus zorgen we voor koffie en thee met wat lekkers.

Rondje Texel

Zodra je van de boot af het eiland op rijdt, krijg je al dat heerlijke vakantiegevoel. Via het mooie dorp Den Hoorn met zijn karakteristieke kerkje rijden we naar Paal 9, het compleet vernieuwde strandpaviljoen. Wie dat wil, neemt van daaruit deel aan een korte duinwandeling. Daarna rijden we via een mooie route naar de Slufter. Vanaf de top van de duinen strekt de eindeloze vlakte van dit unieke natuurgebied zich voor ons uit. Neem een kijker mee want Texel staat niet voor niets bekend als vogeleiland. We sluiten de dag af in Oudeschild met zijn mooie haven. Wie dat wil kan hier een visje halen voor we weer richting boot rijden.

Om c.a. 19.00 uur zijn we terug in Amsterdam.
Prijs: € 15 (incl. ferry). Graag gepast ter plekke betalen.

Wil je mee? Meldt met hoeveel personen en wie dat zijn aan: paulinewesselink@gmail.com . Als je je opgeeft, krijg je een bevestiging.

Pauline Wesselink – secretaris Groengrijs

Eric Junge – chauffeur van Groengrijs

groengrijs.com

Stem nu op de Amsterdammer van 2018

Tien Amsterdammers met een hart van goud zijn genomineerd voor de titel Amsterdammer van het jaar. Allemaal hebben ze laten zien dat ze op hun manier van betekenis zijn voor de stad. U kunt nu stemmen op uw favoriet. De winnaar wordt 20 januari gekozen.


Een van de tien genomineerden is bewoner van De Mirandabuurt, initiatiefnemer en voorzitter van Vereniging Groengrijs ERIC JUNGE. Klik hier om een kort filmpje te bekijken en te stemmen.

Op 20 januari 2019 is Eric 2e en vice-Amsterdammer van het Jaar geworden! Dank allemaal voor het stemmen op Eric Junge!

Hoog aantal parkeerboetes

De laatste tijd zijn verschillende buurt bewoners geconfronteerd met parkeerboetes vanwege parkeren op de stoep en op de inritten van garages. Dit is jarenlang gedoogd maar zonder informatie vooraf omgezet naar bekeuren via de inzet van scanauto’s .

In juni van dit jaar heeft het bestuur van de bewonersvereniging aangegeven dat zij van mening is dat het fatsoenlijk ware geweest vooraf te melden dat er nieuw parkeerhandhavingsbeleid wordt ingevoerd. De ambtenaren in het overleg  brengen dit signaal hogerop.

Wij raden u als buurtbewoners aan bezwaar te maken tegen de boetes uitgedeeld voordat publicatie vanuit de gemeente heeft plaatsgevonden. De gemeente heeft dat inmiddels wel in september/ oktober ruim gedaan. Ook adviseren wij bezwaar te maken tegen de vele boetes die achter elkaar zijn uitgegeven nog voordat je de eerste per post hebt ontvangen, waardoor je niet kon weten dat je iets fout deed.

Er is een precedent van een scooterrijder die 6 van de 8 ontvangen boetes kwijtgescholden kreeg, omdat hij niet wist dat hij niet onder het Rijksmuseum door mocht rijden. Lees meer hierover in dit artikel van Het Parool.

Lees hier het artikel in het Parool over de inzet van Scanauto’s bij bekeuren verkeerd geparkeerde auto’s.

 

Reactie van een buurtbewoner op bovenstaand bericht:“Beste, Ook ik ontving een parkeerboete a € 99 voor parkeren met 2 wielen op de stoep in de Betuwestraat. Al op 13 nov. 2017, bijna een jaar geleden. Uiteraard ben ik direct hiertegen in beroep gegaan. En heb toen ook veelvuldig contact met Hans de Boer gebiedsmakelaar hierover gehad. Beroep is afgewezen en sinds 2 juli loopt mijn beroep tegen de beslissing. Met uiteraard weer het argument erin dat dit al jarenlang gedoogbeleid is en als men daar van af wil dat dan de burger dan eerst wel een aankondiging daarvan moet krijgen. Moest voor het in beroep gaan wel al de € 99 betalen …

Ik las in uw artikel dat de gemeente in september/oktober heeft gecommuniceerd dat e.e.a. niet meer gedoogd zal worden. Ik heb niets gelezen in de media noch een brief hierover ontvangen.
(maar uiteraard zet ik mijn auto na het krijgen van die bon daar niet meer neer …)

Kunt u mij zeggen op welke wijze heeft de gemeente dit heeft gecommuniceerd?
Met vriendelijke groet,
 Bewoner Montferlandstraat”

Reactie van de Bewonersvereniging: “Waar we naar verwijzen, als we het hebben over de communicatie van de gemeente, gaat dat over de manier van beboeten door het maken van foto’s met de scanauto’s een het op afstand beoordelen van de foutparkeerder. Dat is zowel in de pers gekomen (Parool, At5, NOS) als op de website van Amsterdam en in hun nieuwsbrief.

De voorbije weken zijn er verschillende mensen die in 1 week tijd 7 bekeuringen gekregen hebben door de nieuwe manier van beboeten.

De gemeente heeft inderdaad niet gemeld dat het gedoogbeleid afgeschaft zou worden, wat wij zeker heel erg betreuren en met Hans de Boer al vele malen bespreken hebben.
Gedoogbeleid is echter een heel lastige discussie want het is niet echt beleid of een op papier vastgestelde regel… zoals je vast ook zelf ondervonden hebt. 
Wij wonen in de Oldambtstraat en hebben in juni 2018 ook een boete gekregen.
We stonden niet op de stoep (die is er immers niet in onze straat) en niet voor een parkeergarage, maar gewoon tegen ons huis. Ook ons beroep is afgewezen en wij gaan ook persoonlijk in hoger beroep.
Met vriendelijke groet, Bewonersvereniging De Mirandabuurt”

Verkamering – Brief aan B&W en leden Gemeenteraad Amsterdam

Zoals eerder vermeld, heeft de Bewonersvereniging inmiddels twee keer bezwaar gemaakt tegen het omzetten van “zelfstandige volwaardige woningen naar vier onzelfstandige wooneenheden” in onze buurt, het zogenaamde verkameren. Het bezwaar tegen de aanvraag in de Oldambtstraat is recent verworpen. Dat van de Graaflandstraat loopt nog.

Echter laten we het daar niet bij. We zijn ervan overtuigd dat de grootschalige verkamering in Amsterdam op de huidige wijze moet stoppen.

We hebben dan ook een brief gestuurd naar de Gemeenteraad en naar de Burgemeester en wethouders van Amsterdam. Onze brief is opgenomen op de lijst van ingekomen stukken van de supplementagenda van de raad van 7/8 november 2018. – Wordt vervolgd.

De verstuurde brief met onze bezwaren, argumenten en suggesties ter verbetering van het beleid, kunt u hier inkijken.

Op 17 januari 2019 hebben we een reactie op onze brief ontvangen van de Wethouder van bouwen en wonen, Laurens Ivens. De brief kan u hier inkijken.

Het Hogelandplein

Het nieuw te creëren Hogelandplein wordt aangelegd aan de west kant van de Kop Zuidas. Over de aanleg van dit plein zijn in de loop van het jaar een tweetal openbare besprekingen geweest in Oldschool. Wij hebben nadrukkelijk ingebracht dat het een mooi levendig en veilig plein moet worden waarbij een met kleinschalige plint bedrijfjes en winkels een natuurlijk toezicht en belang wordt gecreëerd. In het bestemmingsplan is daarom een maximale grootte voor deze commerciële eenheden van 250m2 opgenomen.

Nu lijkt het erop dat de uitgegeven plintkaart grotere units mogelijk maakt waardoor de kans bestaat dat toch anonieme grootbedrijven erin trekken. Wij hebben navraag gedaan bij Bureau Zuidas. Zonodig zoeken we het hogerop. Ook hebben we om een derde bijeenkomst over de inrichting van het plein gevraagd en duidelijk gemaakt dat het over plein én plinten moet gaan. Zodra we meer weten, is het te lezen op deze website.

Impressie Hogelandplein

Humanistisch Kindcentrum Amsterdam geopend

De nieuwe basisschool, een alles-in-1 school, aan De Peelstraat is eind oktober in gebruik genomen.

Wij hebben vooraf constructief met de school overleg gehad en zullen dat voortzetten. De school heeft aangegeven graag problemen die worden ondervonden in open overleg met elkaar te bespreken. De school wil graag een goede buur zijn.

Wij feliciteren de school met de opening.

We blijven in contact op met de school om de wederzijds ervaringen, waaronder de verkeersafwikkeling, te bespreken.