Algemene ledenvergadering 2018

Graag nodigen we alle leden uit op de jaarlijkse algemene leden vergadering:

Woensdag 25 april 2018, 20.00 uur

Old School, Gaasterlandstraat 3-5

 

Agenda:

 • Zaal open 19.30 uur
 • Opening, mededelingen
 •  Over de ontwikkelingen in de buurt:
  – Jouke Eppenga en Bart van Eijk, bureau Zuidas
  – Hans de Boer, gebiedsmakelaar Rivierenbuurt
 •  Samenvatting ledenvergadering 2017
 • Verantwoording bestuur 2017: algemeen en financieel
 • Bestuurswisseling
 • Wat verder ter tafel komt
 • Rondvraag en sluiting