Insert alt text here

Bewonersvereniging De Mirandabuurt - Nieuws

Beste bewoners van De Mirandabuurt,

Op 13 mei zouden wij onze jaarlijkse ledenvergadering hebben gehouden, met borrel na afloop. U zult begrijpen dat deze door de huidige Corona omstandigheden voorlopig geen doorgang kan vinden. Indien mogelijk zullen wij na de zomer alsnog een bijeenkomst plannen.

Allereerst hopen wij dat u deze periode tot nu toe goed heeft doorstaan. In gezondheid, met goede onderlinge contacten en zo nodig met steun van uw nabije buurtgenoten. 

De gevolgen van deze al maanden durende epidemie waren ook in onze buurt merkbaar. Lege straten, op anderhalve meter afstand van elkaar blijven, thuis werken, lege bussen en trams. Geen vliegtuiglawaai, geen drukte door activiteiten in de RAI en van de scholen, netjes in de rij voor de winkels. Maar ook veel grof- en zwerfvuil op straat, gelukkig proberen bewoners dat ook op te ruimen. 

Er waren leuke initiatieven vanuit kinderen in de buurt, b.v. In de Stichtstraatbuurt zoals heitje voor een karweitje, een op-gepaste-afstand-tuin-disco via verzoeknummers, en een koningsdag goochelshow.

Voor Torendael werd zo nu en dan muziek aangeboden aan de bewoners door professionele muzikanten.

De ontwikkelingen gaan nu echter snel, het thuisblijven neemt af, de scholen gaan weer open, het verkeer neemt weer toe. De anderhalvemeter-economie krijgt langzaamaan vorm.

De Bewonersvereniging heeft haar activiteiten richting het Stadsdeel en Bureau Zuidas via mail en (beeld)-telefoon kunnen continueren.

Uw bijdrage aan de Bewonersvereniging: mocht u uw bijdrage aan onze vereniging voor dit jaar 2020 nog niet hebben overgemaakt: stort 10 euro, op ING rekening NL18INGB0007528254 tnv Bewonersvereniging De Mirandabuurt, Amsterdam. Met vermelding van uw adres. Maak het u en ons gemakkelijk en maak er een periodieke overschrijving van. 

Onze website www.demirandabuurt.nl geeft u actuele informatie over de buurt en de activiteiten van de Bewonersvereniging. Ook publiceren wij geregeld een digitale Nieuwsbrief, u kunt zich daarvoor aanmelden via de website of rechtstreeks via bewonersvereniging@demirandabuurt.nl. Ruim 120 bewoners gingen u reeds voor.

  Ontwikkelingen:
 • Op 15 januari kon u de informatiebijeenkomst van Bureau Zuidas in Old School bezoeken. De ontwikkelaars van de panden Suit Supply, SUD, Cordaan en Crossover waren aanwezig voor alle vragen
 • Old School staat op de nominatie te worden afgebroken ondanks verzet van enige bewoners en Erfgoedvereniging Heemschut.
 • Heeft u al het nieuwe bewonersvignet voor tijdens de Rai-buurtafsluitingen bij het Stadsdeel opgehaald? Uw oude roze exemplaar geldt trouwens ook nog steeds.
 • We hebben 20 grijpertjes van de gemeente ontvangen. Bewoners kunnen hiermee vuil weghalen in de eigen buurt. Gezamenlijke aktie? We hebben plannen om met buurtbewoners periodiek de buurt een schoonmaak- en opfleurbeurt te geven. Doet u mee?
 • Als bestuur hebben we bezwaar gemaakt tegen verlenging vergunning openingstijden Happy Italy (donderdag tot en met zondag mag terras open tot 01.00 uur en binnen tot 03.00 uur)

Onze terugkerende agendapunten voor overleg met het Stadsdeel en Bureau Zuidas zijn:

 • inzage in het programma voor het straatvegen en legen van de glasbakken. We willen betrokken worden bij de plannen m.b.t. de afvalcontainers, plaatsing en/of uitbreiding.
 • de parkeerproblematiek in de buurt, met name in de 'woonerf'straten en in de Betuwestraat
 • nieuwe inrichting A2 van de afrit bij de Utrechtse brug in de toekomst
 • de plannen voor een nieuwe inrichting van het speelplaatsje in de Baroniestraat. Met o.a. plaats voor conditietoestellen voor senioren, een jeu de boules-baan met verlichting en goed onderhoud van het groen
 • de plannen voor het Hogelandplein
 • de taxi-overlast in de Gelrestraat door met name Ubertaxi's en het taxibeleid van de RAI 
 • de veiligheid rond de doorgang vanuit de Gelrestraat naar de President Kennedylaan en vice versa 
 • het gebrek aan de fietsenrekken op de Zuidelijke Wandelweg bij de nieuwbouw 
 • de parkeerdruk in onze buurt, door RAI activiteiten en in zijn algemeenheid, betaald parkeren op zondag als mogelijke oplossing 
 • de bebouwing (Crossover) en geluidsschermen langs de A10 
 • verbetering van de twee tunneltjes onder de A10 naar het RAI station 
 • bomenkap en het Wilgenlaantje
 • plannen om de toegang naar onze wijk bij het benzinestation tijdens RAI-drukte te verbeteren. Bijvoorbeeld door waarschuwingsborden te plaatsen op de Kennedylaan om de buurt niet in te rijden. En om versperringen op het gras neer te zetten zodat auto’s niet via het plantsoen de buurt inrijden.
 • ontwikkelingen Martin Luther Kingpark, zie www.amsterdam.nl/martin-luther-kingpark-en-omgeving-nieuw 
 • initiatief om in de wijk plekken in te richten voor groene elementen als wormenhotels, bloembakken, vogelhuisjes, vlindertuin, eetbare struiken, noten- en fruitbomen. Het Hoveniersbedrijf van de school De Wereldboom is om advies gevraagd.

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar uw buurtgenoten. Iedereen kan zich op de website voor de nieuwsbrief inschrijven. Als uw buren nog geen lid zijn van de Bewonersvereniging, motiveer ze om lid te worden!

Versterk de buurt, steun de Vereniging.

Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen? Wij horen ze graag.

Met vriendelijke groet,

Hetti Willemse - wnd voorzitter

Marijn ten Holt - secretaris

Jessica Bartels - penningmeester

Anne-Francesca Bossaert - lid en webmaster

Kees de Visser - asp. lid  

           

                            Gezelligheid op veilige afstand in de Stichtstraatbuurt

 Belangrijke adressen 

 

 

           klik hier om uw aanmelding voor deze nieuwsbrief aan te passen.