Insert alt text here

Bewonersvereniging De Mirandabuurt - Nieuws

Beste buurtbewoners,

Allereerst onze beste wensen voor het nieuwe jaar. Ook in 2020 volgen wij de ontwikkelingen in de buurt van dichtbij en zitten we regelmatig om te tafel met het stadsdeel, de RAI en bureau Zuidas.

Zet alvast de datum van de jaarlijkse algemene ledenvergadering in uw nieuwe agenda. Die vindt plaats op woensdag 13 mei (inloop 19u30). Dit jaar is er voor het eerst aansluitend een gezellige leden borrel vanaf 21u30. De agenda en locatie krijgt u nog ruim voor de vergadering te horen.

Wellicht hebt u eind vorig jaar een flyer van ons in de bus gekregen met de recente ontwikkelingen in onze buurt en de vriendelijke herinnering uw bijdrage aan onze vereniging te voldoen. Moest de flyer u ontgaan zijn, kan u de ontwikkelingen hieronder nogmaals lezen.

  Ontwikkelingen:

  • Sinds kort zijn er weer bewonersvignetten te halen bij het stadskantoor. Deze vignetten kunt u eenvoudig aan de parkeerwachters tonen als onze buurt is afgesloten ivm RAI activiteiten. Wij zijn met het stadsdeel en de RAI in overleg over de wijze van afzetting van de buurt. Wij willen betere informatie op de Kennedylaan om bestuurders, vanaf de RAI en vanaf de Utrechtse Brug, al vooraf te informeren dat zij, bij afzetting, niet de buurt in moeten rijden. Ook willen wij dat de parkeerwachters beter worden geïnstrueerd om daadwerkelijk te kunnen handhaven. Neem uw auto- en persoonspapieren mee als u een vignet gaat halen.
  • Ook zijn wij met het stadsdeel en de RAI in overleg over maatregelen om de chaos van met name Uber taxi’s in de Gelrestraat op te lossen. Deze staan bij RAI-activiteiten in deze straat met grote aantallen kris kras geparkeerd op zoek naar hun passagiers. Heel gevaarlijk.
  • Met het stadsdeel wordt continu gesproken over de gevaarlijke auto uitgang van de Gelrestraat naar de Kennedylaan. Bestuurders rijden zelfs van de Kennedylaan de Gelrestraat in. Direct na de verkeerslichten, hoek om, op de rem en dan een scherpe hoek naar rechts. Levensgevaarlijk. Verkeersborden zijn in de maak maar wij houden de vinger aan de pols.
  • U heeft ze vast al opgemerkt: de fietsnietjes in vele straten in onze buurt. Een initiatief ven het stadsdeel. In overleg met de bewoners wordt aan betere fietsparkeerplekken op de Zuidelijke Wandelweg gewerkt. De fietsen staan nu rommelig en niet stevig op de grasstrook voor de deur.
  • Met het stadsdeel bespreken wij plannen voor het speelplaatsje aan het Baroniepad. Wij stellen voor om daar ook ‘speelattributen’ voor senioren te plaatsen. Een schaaktafel? Een jeu de boulesbaan? Conditietoestellen? Heeft u ideeën? Ook het groen rond de plek verdient een fixe opknapbeurt.
  • Het stadsdeel heeft ook nog een klein potje voor het opfleuren van de buurt. Plantenbakken op straathoeken, mede tegen het stoepparkeren? Extra groen? Buurtborrel? Suggesties?
  • Het stadsdeel geeft ons 20 ‘grijpertjes’ (om vuil van de grond op te pakken). We hebben plannen om, met buurtbewoners, periodiek de buurt een schoonmaak- en opfleurbeurt te geven. Doet u mee? Zodra ze binnen zijn (zie de site) kunt u er 1 ophalen.
  • Onderwerpen van overleg met het stadsdeel, de RAI, ZuidAs: o.a. inrichting Hogelandplein, voortgang bouw ZuidAs, parkeerproblematiek, geluidsschermen A10, afvalcontainers, ROC.
  • Weet u dat de Old School met bijgebouwen onderwerp van bezwaar zijn? Er is een aanvraag voor monumentenstatus. Dit betekent vertraging in bouwplanningen in dat deel van de ZuidAs.
  • De tijdelijke locatie van het Spinozalyceum naast het De Mirandazwembad wordt na vertrek weer groen.

Herinnering: mocht u uw bijdrage aan onze vereniging voor 2019 en /of 2020 nog niet hebben overgemaakt: stort 10 euro, op ING rekening NL18INGB0007528254 tnv Bewonersvereniging De Mirandabuurt, Amsterdam. Met vermelding van uw adres. Maak het u en ons gemakkelijk door er een periodieke overschrijving van te maken.

Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar uw buurtgenoten. Iedereen kan zich op de website voor de nieuwsbrief inschrijven. Als uw buren nog geen lid zijn van de Bewonersvereniging, motiveer ze om lid te worden!

Versterk de buurt, steun de Vereniging.

Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen? Wij horen ze graag.

Met vriendelijke groet,

Hetti Willemse - wnd voorzitter

Marijn ten Holt - secretaris

Jessica Bartels - penningmeester

Anne-Francesca Bossaert - lid en webmaster

Kees de Visser - asp. lid  

 Belangrijke adressen 

 

           klik hier om uw aanmelding voor deze nieuwsbrief aan te passen.