Update en oproep – Concept herziening bestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018

UPDATE: Zitting n.a.v. de vaststelling van het bestemmingsplan voor Vivaldi, Kavel 13.

26 oktober 2021 vond de zitting plaats bij de Raad van State over het beroep van de bewonersvereniging tegen het bestemmingsplan voor Vivaldi, Kavel 13.

De bewonersvereniging heeft zienswijzen en beroepschriften ingediend tegen de vaststelling van twee bestemmingsplannen elders op de Zuidas, namelijk Vivaldi, Kavel 13 en Ravel. Die twee bestemmingsplannen lopen vooruit op de herziening van het bestemmingsplan Kop Zuidas uit 2018. Met het beroep tegen die twee bestemmingsplannen beoogt de bewonersvereniging onder meer dat de drie grootschalige voorzieningen die de Gemeente nu op Kop Zuidas wil realiseren, op Vivaldi, Kavel 13 of Ravel worden bestemd. 

Op 1 december 2021 was de uitspraak voor Vivaldi, Kavel 13. Belangrijkste uitkomsten voor de buurt zijn:

  1. De Gemeente voerde aan dat we niet ontvankelijk zouden zijn en geen procesbelang zouden hebben, wij vonden dat wel. De Raad van State was het met ons eens.
  2. De Gemeente vroeg de Raad van State om vereenvoudigde afwikkeling en samenvoeging van de procedures. Wij wilden dat niet. De Raad van State ging met ons mee.
  3. De Raad van State heeft helaas ook geoordeeld dat de Gemeente Vivaldi, Kavel 13 in redelijkheid niet heeft hoeven aanmerken als in het bijzonder geschikt voor de vestiging van de drie grootschalige voorzieningen. Belangrijkste reden is dat Vivaldi, Kavel 13 volgens de Raad van State primair dient als kantorenlocatie en de Gemeenteraad de drie grootschalige voorzieningen en in het bijzonder de woonzorgvoorziening in een woongebied wil laten landen.

Wij zijn nog in afwachting van een zittingsdatum voor Ravel, een woonbuurt, en zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

OPROEP: In de zomer is de mogelijkheid geopend om een zienswijze in te dienen tegen de herziening van het bestemmingsplan Kop Zuidas en hebben meerdere bewoners dat ook gedaan. De zienswijze die namens de buurtvereniging is ingediend vind je hier. De volgende stap is een beantwoording door de Gemeente van de verschillende zienswijzen en vaststelling door de Gemeenteraad. Daarna staat beroep open.

  1. Naar verwachting zal de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening (RO) op 15 december 2021 vergaderen over de herziening. Wij zullen dit nauwlettend volgen en u updaten zodra er actie is vereist. Als de herziening inderdaad ongewijzigd geagendeerd wordt, roepen we u allen op om in actie te komen en van u te laten horen. U kunt inspreken tijdens de digitale vergadering (u heeft dan 3 minuten de tijd) of u kunt in een paar woorden een e-mail sturen naar de Raadscommissie. Het is van belang dat de buurt zijn mening geeft. De bewonersvereniging zal dat ook doen, maar het helpt enorm als u dit individueel doet. Houd deze website en uw bewoners-appgroepen in de gaten voor updates hieromtrent. Alvast bedankt.
  2. Als u zelf een zienswijze heeft ingediend en die met ons wil delen, horen wij graag. Dit kan ons helpen in een eventuele juridische beroepsprocedure.

Update De Mirandabad

25 november j.l. heeft een vergadering met betrokkenen plaatsgehad over de toekomst van het De Miranda zwembad.

Het 50 m buitenbad blijft, vooralsnog, gehandhaafd. De wethouder heeft dit expliciet duidelijk gemaakt. O.a. een aantal bewoners uit de Stichtstraat hebben hierin een rol gehad. Dit is natuurlijk leuk om te vermelden. 

Een plan om het zwembad te verduurzamen en beter toegankelijk te maken voor specifieke doelgroepen is in tweeën geknipt. Eerst wordt het buitenbad aangepakt. Er vindt herbouw plaats, met een duur van ongeveer 1 jaar. Het budget is aanwezig.

Er is onder andere aandacht voor kleedkamers en douches. De locatie wijzigt: meer naar het westen tegen het politiebureau en parkeerplaats aan. Daarmee kunnen eventueel de huidige douches/kleedkamers mede worden gebruikt.

Bij het vervolg van deze plannen blijven wij als buurt geïnformeerd worden. Later dus meer.

Plannen voor het binnenbad en het hele complex worden wel doorontwikkeld maar later uitgewerkt.

Er is een particulier plan ingediend om op een deel van de parkeerplaats padelbanen aan te leggen. Reactie gemeente: Op het ogenblik zijn er veel initiatieven voor dit soort voorzieningen voor deze nieuwe sport. Ze gaan het voor de stad in zijn geheel bekijken.

Oproep tot reacties vanuit de buurt op Afvalcontainerplan, deadline 7 december 21

De gemeente heeft een plan gemaakt voor afvalcontainers in onze buurt. Hierover heeft u onlangs post ontvangen met de voorgenomen locaties van containers in onze Miranda- en Veluwebuurt.

Als u het poststuk onverhoopt heeft gemist, kunt u de website van de Gemeente raadplegen. Hier staat een kaart met de plekken die bedacht zijn voor de nieuwe containers voor textiel, glas, groente-, fruit- en tuinafval (gft), papier en karton, en restafval.

De buurtvereniging is opgevallen dat een aantal van de eerder besproken (uitgangs)punten is komen te vervallen. Daarom zijn wij het gesprek aangegaan en volgt er binnenkort een toelichting op deze wijzigingen. Wij zullen u hiervan op de website op de hoogte houden. Aangezien de Gemeente ruimte biedt tot een reactie op haar plannen, is het van belang dat u van zich laat horen.

Oproep tot reactie afvalcontainerplan, uiterlijk 7 december 2021

Omdat u onze buurt het beste kent, vinden we het fijn als u ook het plan bekijkt. Misschien hebben wij of de Gemeente iets over het hoofd gezien en zijn een andere plekken beter. Een reactie plaatst u door op de kaart een voorgenomen locatie te selecteren. Dit kunt u doen door op een pinnetje op de kaart te klikken (rechts) of in de lijst het adres te selecteren (links):

Vervolgens kunt u inloggen om een reactie te plaatsen. Dit doet u door de blauwe knop ‘Inloggen’ aan de linkerzijde van de webpagina aan te klikken:


U wordt gevraagd om een email-adres, waarnaar een link wordt verstuurd. Controleer dus na het invullen van uw e-mailadres de inbox van uw mail. Via de link in de e-mail kunt u uw naam invullen. Vervolgens kunt u een reactie plaatsen.

Laat een reactie op de KAART achter uiterlijk 7 december:

NAAR DE KAART

Voor meer informatie verwijzen we u naar de website hiervoor van de gemeente.

NAAR WEBSITE GEMEENTE