Algemene ledenvergadering 2019 – Uitnodiging

Graag nodigen we alle leden uit op de jaarlijkse algemene leden vergadering op:

Woensdag 17 april 2019 om 20.00 uur in De Wereldboom (ingang Peelstraat 171 )

Agenda:

  • Zaal open 19.30 uur
  • Aanvang: 20u00
  • Opening, mededelingen
  • Introductie van het Humanistisch Kindcentrum De Wereldboom door de schoolleiding
  • Kennismaking met en ontwikkelingen rond de RAI door stafleden van de RAI
  •  De ontwikkelingen in de buurt: Kop Zuidas, parkeren, overlast etc. door Jouke Eppenga, bureau Zuidas en Hans de Boer, gebiedsmakelaar Rivierenbuurt

Korte pauze

  •  Samenvatting ledenvergadering 2018 (zie eerder bericht)
  • Verantwoording bestuur 2018: algemeen en financieel
  • Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting

Nog geen lid? Wordt het dan nu! Mail naar demirandabuurt@hotmail.com en stort €10 op NL18INGB0007528254 tnv Bewonersvereniging De Mirandabuurt, onder vermelding van uw straat en huisnummer.

U bent van harte welkom!

Torendael – Nieuws

Activiteiten voor buurtbewoners in Torendael

Het ouderencentrum Torendael, onderdeel van de Vivium Groep, heeft grootse plannen om de buurtbewoners meer te betrekken bij de activiteiten in haar gebouw.

Zo wordt het centrale restaurant op de benedenverdieping omgetoverd tot een theaterruimte, grenzend aan de Tuinzaal.

Het café aan de Zuidelijke Wandelweg krijgt een make-over en wordt een Grand Café met een fraai terras op het zuiden.

Volgens de planning zou dit allemaal eind 2019 gereed zijn.

Als activiteiten in het gebouw, denkt men aan kleine theatervoorstellingen, concerten en clubbijeenkomsten. Zo is er nu al een schaakclub.

Voor de nieuwe activiteiten en dagelijkse activiteiten in het huis wordt gezocht naar extra vrijwilligers. U kunt ook Vrienden van Vivium/Torendael worden. Extra donaties zijn altijd welkom. 

Meer informatie: 035-6924587 of, beter, gewoon even binnen stappen.