9 maart: Open Huis Humanistisch Kindcentrum

Nieuwsgierig naar het gloednieuwe, duurzame humanistische kindcentrum – De Wereldboom – aan de Peelstraat 171?

Het kindcentrum (onderwijs en kinderopvang onder één dak)  houdt Open Huis op zaterdag 9 MAART, VAN 10 – 13 UUR. Kom langs en proef de sfeer!

Na een bouwproces van bijna twee jaar heeft het kindcentrum in november 2018 haar deuren geopend. Op 8 maart wordt het officieel geopend met alle ouders en leerlingen en de volgende dag is de buurt welkom. Er is een doorlopend programma met rondleidingen, presentaties (o.a. door de architect), kinderactiviteiten en open lessen. U kunt terplekke kiezen uit o.a. de volgende open lessen: Engels, gym, het digibord, filosofie en vreedzame school. En tijdens een rondleiding hoort u leuke weetjes over het mooie gebouw en hun onderwijsconcept.

hkc-amsterdam.nl

Verkamering – Inspraak bij commissie bouwen & wonen

Woensdag jongstleden (6/02/’19) stond verkamering op de agenda van de Commissie Bouwen en Wonen.

Jessica Bartels (bestuurslid van de bewonersvereniging) heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om in te spreken en met klem te vragen naar een onmiddellijke stop op de verkamering totdat de nieuwe huisvestingsverordening van kracht is.

De zes punten die Jessica meenamen in haar inspraak zijn:

 • Dit beleid nu stoppen, stel een moratorium in tot nieuw beleid goedgekeurd is.
 • Evalueer het huidige beleid nu en gedurende de huidige periode; en maak evaluatiemaatregelen onderdeel van een nieuw beleid
 • Koppel vergunningen niet aan het huis maar aan de eigenaar zodat het in principe tijdelijk is
 • Maak van het derde  vergunningscriterium , het leefbaarheidscriterium, een echt criterium met te toetsen normen en criteria zodat handhaving ook mogelijk is.
 • Het huidige beleid heeft weinig te maken met een woonbeleid. Het is een speculatiebeleid. Het faciliteert vanuit de gemeente de grootscheepse verdiensten rond het schaarse goed wonen.
 • Veiligheidsaspecten worden nu in het geheel niet genoemd. De brandweer heeft grote moeite met volkomen onverwachte woonindelingen. Zij worden niet ingeschakeld om te kijken of aan veiligheidsvoorschriften wordt voldaan.

Wij begrijpen dat jongerenhuisvesting nodig is, maar dit beleid is niet de oplossing. Dit is bewoners tegen elkaar opzetten en in zijn uitwerking niets meer dan giga cashen door de eigenaren. Het ondergraaft een noodzakelijk en afgewogen woonbeleid voor alle soorten woonbehoeften. De gemeente moet de regierol weer oppakken. De gemeente Almelo en Leiden hebben inmiddels hun verkameringsbeleid stopgezet. We willen graag zien dat de stad Amsterdam hetzelfde doet.

Reactie wethouder: Ik heb te maken met 2 democratisch genomen besluiten en woningdelen is onderdeel van het coalitieaccoord. 

Hij wil wel een technisch overleg voor/binnen de gemeente organiseren om nog eens goed de technische aspecten van dit beleid onder de loupe te nemen. Hij heeft aan 3 stadsdelen inmiddels voorstellen gevraagd hoe het aspect leefbaarheid qua criteria vormgegeven kan worden.

In Het Parool is naar aanleiding van de inspraak een artikel over verkamering verschenen met als titel: “Rivierenbuurt protesteert tegen groei kamerverhuur”. Het volledige artikel is hier te lezen.

In het NRC verscheen op 23 februari ook een artikel over dit onderwerp met als titel: “Woningen massaal als losse kamers verhuurd”. Het volledige artikel is hier te lezen.

Hieronder de ingezonden brief van Hetti Willemse (voorzitster van de bewonersvereniging) met een reactie op dit artikel te lezen. Dit verscheen in het NRC op zaterdag 2 maart.

RAI druktekalender & meldingen

RAI Amsterdam is een aanwezige buur. We doen er als bewonersrvereniging dan ook alles aan met hun in gesprek te gaan/blijven en wonen zo goed als alle informatie bijeenkomsten bij.

Onze aandachtspunten zijn voornamelijk geluidsoverlast, overlast van Uber Taxi’s en parkeer/verkeer drukte in de buurt en op de President Kennedylaan.

Goed om te weten:  

 • De RAI Amsterdam heeft sinds kort een “druktekalender“. Hierop is per dag een overzicht te vinden van de te verwachten verkeersdrukte, buurtafzettingen en wanneer de fietsdoorgang onder de RAI afgesloten is. De kalender is hier te vinden en op onze site onder het kopje ‘linken’
 • Meld geluid en milieu overlast van de RAI Amsterdam ook bij de omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied via deze link
 • Meld je aan voor de maandelijkse RAI Amsterdam nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alles in en om de RAI, waaronder acties voor buurtbewoners, het laatste nieuws en opkomende evenementen. Aanmelden kan via deze link


Vele parkeerboetes geseponeerd

We vernemen dat verschillende parkeerboetes voor parkeren voor de garages in de Oldambtstraat, of met 2 wielen op de stoep in de Betuwestraat geseponeerd zijn.

Bezwaar maken tegen de boetes heeft dus zeker zin en raden we dan ook aan.

Onderstaande argumentaties zijn gebruikt in succesvolle bezwaren:

 • Het 30 jaar lang gedogen en zonder aankondiging plots beboeten
 • De grote hoeveelheid boetes die op dezelfde dag ontvangen zijn waardoor niet kon geanticipeerd worden op de maatregel
 • De willekeur in het afhandelen van dezelfde bekeuringen wat de onduidelijkheid en verzaken van zorgplicht van de gemeente aantoont

Wij zijn alle parkeerboetes van de bewoners aan het inventariseren, als ook het al dan niet seponeren ervan. Indien we merken dat de willekeur in het seponeren of onduidelijkheid over het beleid aanhoudt, nemen wij zeker verdere stappen.

Indien u ook een bekeuring hebt ontvangen, laat het ons dan zeker weten en mail datum bekeuring, locatie, overtreding en datum bezwaar en uitkomst van het bezwaar naar: bewonersvereniging@demirandabuurt.nl