Verkamering – Inspraak bij commissie bouwen & wonen

Woensdag jongstleden (6/02/’19) stond verkamering op de agenda van de Commissie Bouwen en Wonen.

Jessica Bartels (bestuurslid van de bewonersvereniging) heeft van de gelegenheid gebruikgemaakt om in te spreken en met klem te vragen naar een onmiddellijke stop op de verkamering totdat de nieuwe huisvestingsverordening van kracht is.

De zes punten die Jessica meenamen in haar inspraak zijn:

  • Dit beleid nu stoppen, stel een moratorium in tot nieuw beleid goedgekeurd is.
  • Evalueer het huidige beleid nu en gedurende de huidige periode; en maak evaluatiemaatregelen onderdeel van een nieuw beleid
  • Koppel vergunningen niet aan het huis maar aan de eigenaar zodat het in principe tijdelijk is
  • Maak van het derde  vergunningscriterium , het leefbaarheidscriterium, een echt criterium met te toetsen normen en criteria zodat handhaving ook mogelijk is.
  • Het huidige beleid heeft weinig te maken met een woonbeleid. Het is een speculatiebeleid. Het faciliteert vanuit de gemeente de grootscheepse verdiensten rond het schaarse goed wonen.
  • Veiligheidsaspecten worden nu in het geheel niet genoemd. De brandweer heeft grote moeite met volkomen onverwachte woonindelingen. Zij worden niet ingeschakeld om te kijken of aan veiligheidsvoorschriften wordt voldaan.

Wij begrijpen dat jongerenhuisvesting nodig is, maar dit beleid is niet de oplossing. Dit is bewoners tegen elkaar opzetten en in zijn uitwerking niets meer dan giga cashen door de eigenaren. Het ondergraaft een noodzakelijk en afgewogen woonbeleid voor alle soorten woonbehoeften. De gemeente moet de regierol weer oppakken. De gemeente Almelo en Leiden hebben inmiddels hun verkameringsbeleid stopgezet. We willen graag zien dat de stad Amsterdam hetzelfde doet.

Reactie wethouder: Ik heb te maken met 2 democratisch genomen besluiten en woningdelen is onderdeel van het coalitieaccoord. 

Hij wil wel een technisch overleg voor/binnen de gemeente organiseren om nog eens goed de technische aspecten van dit beleid onder de loupe te nemen. Hij heeft aan 3 stadsdelen inmiddels voorstellen gevraagd hoe het aspect leefbaarheid qua criteria vormgegeven kan worden.

In Het Parool is naar aanleiding van de inspraak een artikel over verkamering verschenen met als titel: “Rivierenbuurt protesteert tegen groei kamerverhuur”. Het volledige artikel is hier te lezen.

In het NRC verscheen op 23 februari ook een artikel over dit onderwerp met als titel: “Woningen massaal als losse kamers verhuurd”. Het volledige artikel is hier te lezen.

Hieronder de ingezonden brief van Hetti Willemse (voorzitster van de bewonersvereniging) met een reactie op dit artikel te lezen. Dit verscheen in het NRC op zaterdag 2 maart.