Vele parkeerboetes geseponeerd

We vernemen dat verschillende parkeerboetes voor parkeren voor de garages in de Oldambtstraat, of met 2 wielen op de stoep in de Betuwestraat geseponeerd zijn.

Bezwaar maken tegen de boetes heeft dus zeker zin en raden we dan ook aan.

Onderstaande argumentaties zijn gebruikt in succesvolle bezwaren:

  • Het 30 jaar lang gedogen en zonder aankondiging plots beboeten
  • De grote hoeveelheid boetes die op dezelfde dag ontvangen zijn waardoor niet kon geanticipeerd worden op de maatregel
  • De willekeur in het afhandelen van dezelfde bekeuringen wat de onduidelijkheid en verzaken van zorgplicht van de gemeente aantoont

Wij zijn alle parkeerboetes van de bewoners aan het inventariseren, als ook het al dan niet seponeren ervan. Indien we merken dat de willekeur in het seponeren of onduidelijkheid over het beleid aanhoudt, nemen wij zeker verdere stappen.

Indien u ook een bekeuring hebt ontvangen, laat het ons dan zeker weten en mail datum bekeuring, locatie, overtreding en datum bezwaar en uitkomst van het bezwaar naar: bewonersvereniging@demirandabuurt.nl