Update en oproep – Concept herziening bestemmingsplan Zuidas Kop Zuidas 2018

UPDATE: Zitting n.a.v. de vaststelling van het bestemmingsplan voor Vivaldi, Kavel 13.

26 oktober 2021 vond de zitting plaats bij de Raad van State over het beroep van de bewonersvereniging tegen het bestemmingsplan voor Vivaldi, Kavel 13.

De bewonersvereniging heeft zienswijzen en beroepschriften ingediend tegen de vaststelling van twee bestemmingsplannen elders op de Zuidas, namelijk Vivaldi, Kavel 13 en Ravel. Die twee bestemmingsplannen lopen vooruit op de herziening van het bestemmingsplan Kop Zuidas uit 2018. Met het beroep tegen die twee bestemmingsplannen beoogt de bewonersvereniging onder meer dat de drie grootschalige voorzieningen die de Gemeente nu op Kop Zuidas wil realiseren, op Vivaldi, Kavel 13 of Ravel worden bestemd. 

Op 1 december 2021 was de uitspraak voor Vivaldi, Kavel 13. Belangrijkste uitkomsten voor de buurt zijn:

  1. De Gemeente voerde aan dat we niet ontvankelijk zouden zijn en geen procesbelang zouden hebben, wij vonden dat wel. De Raad van State was het met ons eens.
  2. De Gemeente vroeg de Raad van State om vereenvoudigde afwikkeling en samenvoeging van de procedures. Wij wilden dat niet. De Raad van State ging met ons mee.
  3. De Raad van State heeft helaas ook geoordeeld dat de Gemeente Vivaldi, Kavel 13 in redelijkheid niet heeft hoeven aanmerken als in het bijzonder geschikt voor de vestiging van de drie grootschalige voorzieningen. Belangrijkste reden is dat Vivaldi, Kavel 13 volgens de Raad van State primair dient als kantorenlocatie en de Gemeenteraad de drie grootschalige voorzieningen en in het bijzonder de woonzorgvoorziening in een woongebied wil laten landen.

Wij zijn nog in afwachting van een zittingsdatum voor Ravel, een woonbuurt, en zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

OPROEP: In de zomer is de mogelijkheid geopend om een zienswijze in te dienen tegen de herziening van het bestemmingsplan Kop Zuidas en hebben meerdere bewoners dat ook gedaan. De zienswijze die namens de buurtvereniging is ingediend vind je hier. De volgende stap is een beantwoording door de Gemeente van de verschillende zienswijzen en vaststelling door de Gemeenteraad. Daarna staat beroep open.

  1. Naar verwachting zal de Raadscommissie Ruimtelijke Ordening (RO) op 15 december 2021 vergaderen over de herziening. Wij zullen dit nauwlettend volgen en u updaten zodra er actie is vereist. Als de herziening inderdaad ongewijzigd geagendeerd wordt, roepen we u allen op om in actie te komen en van u te laten horen. U kunt inspreken tijdens de digitale vergadering (u heeft dan 3 minuten de tijd) of u kunt in een paar woorden een e-mail sturen naar de Raadscommissie. Het is van belang dat de buurt zijn mening geeft. De bewonersvereniging zal dat ook doen, maar het helpt enorm als u dit individueel doet. Houd deze website en uw bewoners-appgroepen in de gaten voor updates hieromtrent. Alvast bedankt.
  2. Als u zelf een zienswijze heeft ingediend en die met ons wil delen, horen wij graag. Dit kan ons helpen in een eventuele juridische beroepsprocedure.