Update De Mirandabad

25 november j.l. heeft een vergadering met betrokkenen plaatsgehad over de toekomst van het De Miranda zwembad.

Het 50 m buitenbad blijft, vooralsnog, gehandhaafd. De wethouder heeft dit expliciet duidelijk gemaakt. O.a. een aantal bewoners uit de Stichtstraat hebben hierin een rol gehad. Dit is natuurlijk leuk om te vermelden. 

Een plan om het zwembad te verduurzamen en beter toegankelijk te maken voor specifieke doelgroepen is in tweeën geknipt. Eerst wordt het buitenbad aangepakt. Er vindt herbouw plaats, met een duur van ongeveer 1 jaar. Het budget is aanwezig.

Er is onder andere aandacht voor kleedkamers en douches. De locatie wijzigt: meer naar het westen tegen het politiebureau en parkeerplaats aan. Daarmee kunnen eventueel de huidige douches/kleedkamers mede worden gebruikt.

Bij het vervolg van deze plannen blijven wij als buurt geïnformeerd worden. Later dus meer.

Plannen voor het binnenbad en het hele complex worden wel doorontwikkeld maar later uitgewerkt.

Er is een particulier plan ingediend om op een deel van de parkeerplaats padelbanen aan te leggen. Reactie gemeente: Op het ogenblik zijn er veel initiatieven voor dit soort voorzieningen voor deze nieuwe sport. Ze gaan het voor de stad in zijn geheel bekijken.