✓ Oproep tot reacties vanuit de buurt op Afvalcontainerplan, deadline 22 juni ‘22

De gemeente heeft een plan gemaakt voor afvalcontainers in onze buurt. Hierover heeft u onlangs post ontvangen met de voorgenomen locaties van containers voor de Veluwebuurt en Kop Zuidas.


Als u het poststuk onverhoopt heeft gemist, kunt u de website van de Gemeente raadplegen. Via deze link kunt u het Voorlopig Besluit alsook de voorgenomen plekken in onze buurt vinden. 

Afgelopen jaar werd u reeds gevraagd om uw reactie op het initiële plan. De bewonersvereniging is opgevallen dat niet alle punten in het huidige voorstel zijn meegenomen. Een paar voorbeelden: de beperkte aanwezigheid van glascontainers is onveranderd, en ook de plaatsing van containers voor de entree aan de Gaasterland. Wij blijven onze terugkoppeling dan ook geven maar roepen u op om hetzelfde te doen.

Oproep tot reactie afvalcontainerplan, uiterlijk 22 juni 2022 Geeft u alstublieft uw mening in een reactie (zienswijze) uiterlijk 22 juni 2002 door via één van de volgende mogelijkheden:

1. Reactie online geven via de blauwe knop ‘Geef uw reactie.

2. Reactie via email te sturen aan inzamelvoorzieningen.zuid@amsterdam.nl. Vermeld hierbij: het kenmerk in de ontvangen brief (bijv. AG21-00049), uw naam, adres, locatienummer(s) van de containerplek(ken), waarom u het oneens bent en wat uw voorstel is.

3. Reactie via brief te sturen aan Gemeente Amsterdam – Stadsdeel Zuid t.a.v. Cok van Bergen Henegouw, Postbus 74019 1070 BA Amsterdam. Vermeld hierbij: het kenmerk in de ontvangen brief (bijv. AG21-00049), uw naam, adres, locatienummer(s) van de containerplek(ken), waarom u het oneens bent en wat uw voorstel is, en uw handtekening

Meer informatie op amsterdam.nl/containers (ook voor andere buurten in verschillende stadsdelen) en telefonisch 06 280 303 80 (projectmedewerker S. Beaumont).