Mogelijkheid inspreken herziening bestemmingsplan Kop Zuidas 19-01-2021

Op woensdag 19 januari 2022 om 13:30 zal de Raadscommissie Ruimtelijke ordening (RO) het herziene bestemmingsplan voor Kop Zuidas willen vaststellen. Dit onderwerp staat als punt 3. op de agenda die via deze link is in te zien. Wij raden u aan deze te bekijken, omdat de commissie een tiental bijlagen bij dit agendapunt heeft gevoegd – waaronder advies van het stadsdeel Zuid alsook de ingediende zienswijzen.

Bij iedere raadscommissie is er de mogelijkheid in te spreken over punten die op de agenda staan. Er kunnen drie insprekers zijn per agendapunt, op volgorde van aanmelding. Per agendapunt kan er 1 vertegenwoordiger van een instantie inspreken. En om zoveel mogelijk verschillende mensen de ruimte te geven kan iedereen een keer inspreken per vergadercyclus (deze loopt van de commissie WIO tot aan FED). Mensen die niet aan de beurt komen, kunnen hun inspreektekst mailen naar de commissie. Deze tekst wordt dan opgenomen bij de vergaderstukken.

Hiernaast is het mogelijk dat raadsleden extra inspreekavonden organiseren op dinsdagavond.

Als u wilt inspreken, moet u zich 48 uur van tevoren aanmelden. Uw naam komt dan op de openbare insprekerslijst. U kunt uw tekst tot 48 uur voor aanvang van de vergadering naar de commissie mailen, secretariaatcommissieRO@amsterdam.nl. Let op: u stuurt uw aanmelding dan wel tekst uiterlijk op maandag 17 januari voor 13:30 uur in. 

Inspreken? Hiertoe zijn drie mogelijkheden:

1. Als je wilt inspreken bij de Raadscommissie RO: meld je dan uiterlijk  op maandagochtend 17 januari as aan via het formulier op de website van de gemeente aan.

2. Als je niet wilt inspreken kun je ook je tekst vooraf mailen naar secretariaatcommissieRO@amsterdam.nl.

3. Als laatste kun je ook een email sturen naar MailboxraadscommissieROvoorburgers@amsterdam.nl, dan mail je rechtstreeks naar de leden van de Raadscommissie RO

Inspreken is één van de manieren om invloed te hebben op het gemeentebestuur. Zie voor andere manieren de pagina invloed.

De Bewonersvereniging heeft een zienswijze ingediend, heeft meerdere malen ingesproken en zal ook nu weer contact opnemen met de raadscommissie RO.