Hoog aantal parkeerboetes

De laatste tijd zijn verschillende buurt bewoners geconfronteerd met parkeerboetes vanwege parkeren op de stoep en op de inritten van garages. Dit is jarenlang gedoogd maar zonder informatie vooraf omgezet naar bekeuren via de inzet van scanauto’s .

In juni van dit jaar heeft het bestuur van de bewonersvereniging aangegeven dat zij van mening is dat het fatsoenlijk ware geweest vooraf te melden dat er nieuw parkeerhandhavingsbeleid wordt ingevoerd. De ambtenaren in het overleg  brengen dit signaal hogerop.

Wij raden u als buurtbewoners aan bezwaar te maken tegen de boetes uitgedeeld voordat publicatie vanuit de gemeente heeft plaatsgevonden. De gemeente heeft dat inmiddels wel in september/ oktober ruim gedaan. Ook adviseren wij bezwaar te maken tegen de vele boetes die achter elkaar zijn uitgegeven nog voordat je de eerste per post hebt ontvangen, waardoor je niet kon weten dat je iets fout deed.

Er is een precedent van een scooterrijder die 6 van de 8 ontvangen boetes kwijtgescholden kreeg, omdat hij niet wist dat hij niet onder het Rijksmuseum door mocht rijden. Lees meer hierover in dit artikel van Het Parool.

Lees hier het artikel in het Parool over de inzet van Scanauto’s bij bekeuren verkeerd geparkeerde auto’s.

 

Reactie van een buurtbewoner op bovenstaand bericht:“Beste, Ook ik ontving een parkeerboete a € 99 voor parkeren met 2 wielen op de stoep in de Betuwestraat. Al op 13 nov. 2017, bijna een jaar geleden. Uiteraard ben ik direct hiertegen in beroep gegaan. En heb toen ook veelvuldig contact met Hans de Boer gebiedsmakelaar hierover gehad. Beroep is afgewezen en sinds 2 juli loopt mijn beroep tegen de beslissing. Met uiteraard weer het argument erin dat dit al jarenlang gedoogbeleid is en als men daar van af wil dat dan de burger dan eerst wel een aankondiging daarvan moet krijgen. Moest voor het in beroep gaan wel al de € 99 betalen …

Ik las in uw artikel dat de gemeente in september/oktober heeft gecommuniceerd dat e.e.a. niet meer gedoogd zal worden. Ik heb niets gelezen in de media noch een brief hierover ontvangen.
(maar uiteraard zet ik mijn auto na het krijgen van die bon daar niet meer neer …)

Kunt u mij zeggen op welke wijze heeft de gemeente dit heeft gecommuniceerd?
Met vriendelijke groet,
 Bewoner Montferlandstraat”

Reactie van de Bewonersvereniging: “Waar we naar verwijzen, als we het hebben over de communicatie van de gemeente, gaat dat over de manier van beboeten door het maken van foto’s met de scanauto’s een het op afstand beoordelen van de foutparkeerder. Dat is zowel in de pers gekomen (Parool, At5, NOS) als op de website van Amsterdam en in hun nieuwsbrief.

De voorbije weken zijn er verschillende mensen die in 1 week tijd 7 bekeuringen gekregen hebben door de nieuwe manier van beboeten.

De gemeente heeft inderdaad niet gemeld dat het gedoogbeleid afgeschaft zou worden, wat wij zeker heel erg betreuren en met Hans de Boer al vele malen bespreken hebben.
Gedoogbeleid is echter een heel lastige discussie want het is niet echt beleid of een op papier vastgestelde regel… zoals je vast ook zelf ondervonden hebt. 
Wij wonen in de Oldambtstraat en hebben in juni 2018 ook een boete gekregen.
We stonden niet op de stoep (die is er immers niet in onze straat) en niet voor een parkeergarage, maar gewoon tegen ons huis. Ook ons beroep is afgewezen en wij gaan ook persoonlijk in hoger beroep.
Met vriendelijke groet, Bewonersvereniging De Mirandabuurt”