Buurtschouw

Op 18 juli heeft de Bewonersvereniging met diverse ambtenaren een buurtschouw gehouden. Dit heeft geresulteerd in een lijst van twintig aandachtspunten.

Belangrijk: ziet u een misstand zoals losse tegels, verzakkingen, verkeerd neergezet vuilnis, scheve of kapotte lantaarnpalen , geef dat door met foto via de app “Verbeter de Buurt” of bel 1420! Handig is het nummer van de lantarenpaal en vuilniscontainer te vermelden bij je melding. Gemelde misstanden worden binnen 48u opgepakt door de gemeente. Onze ervaring is positief hierover.

Punten die onder andere verder opgepakt of onderzocht worden zijn:

  • Inrijverbod zware vrachtwagens in de hele buurt (vrijstelling bestemmingsverkeer eenvoudig op aanvraag)
  • Verduidelijken fietspad Zuidelijke Wandelweg en handhaving paaltjes die autoverkeer op fietspaden belemmeren.
  • Fietsnietjes Zuidelijke Wandelweg om de chaos aan fietsen op de grasstrook op te lossen.
  • Splitsen parkeervergunningengebied Rivierenbuurt en de Pijp.
  • Zoeken naar nieuwe parkeerplekken, mede ter compensatie van het weghalen van bestaande plekken en aangescherpt parkeerbeleid.
  • Opknappen en veilig maken speeltuintje Baroniepad. Hiervoor is budget beschikbaar.