Bezwaar tegen verkamering in de buurt

De Bewonersvereniging heeft bezwaar gemaakt tegen het omzetten van zelfstandige volwaardige woningen naar onzelfstandige wooneenheden. Sinds ruim een jaar gebeurt dit in alle delen van Amsterdam. Inmiddels zijn er in de Mirandabuurt ook 2 aanvragen ingediend.

In Het Parool zijn al vele kritische ingezonden stukken en redactionele artikelen over dit fenomeen verschenen.

Ook in onze kontakten met buurtbewoners en andere bewonersverenigingen wordt dit als een uiterst ongewenste ontwikkeling gezien.

Een belangrijke doelstelling van de Bewonersvereniging het behoud en het versterken van een prettige en leefbare buurt is. Daarom vinden wij ons gemachtigd bezwaar te maken tegen ontwikkelingen die tegen deze doelstelling ingaan.

Het bezwaarschrift kan u hier inkijken.