Algemene ledenvergadering 2019 – Uitnodiging

Graag nodigen we alle leden uit op de jaarlijkse algemene leden vergadering op:

Woensdag 17 april 2019 om 20.00 uur in De Wereldboom (ingang Peelstraat 171 )

Agenda:

  • Zaal open 19.30 uur
  • Aanvang: 20u00
  • Opening, mededelingen
  • Introductie van het Humanistisch Kindcentrum De Wereldboom door de schoolleiding
  • Kennismaking met en ontwikkelingen rond de RAI door stafleden van de RAI
  •  De ontwikkelingen in de buurt: Kop Zuidas, parkeren, overlast etc. door Jouke Eppenga, bureau Zuidas en Hans de Boer, gebiedsmakelaar Rivierenbuurt

Korte pauze

  •  Samenvatting ledenvergadering 2018 (zie eerder bericht)
  • Verantwoording bestuur 2018: algemeen en financieel
  • Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting

Nog geen lid? Wordt het dan nu! Mail naar demirandabuurt@hotmail.com en stort €10 op NL18INGB0007528254 tnv Bewonersvereniging De Mirandabuurt, onder vermelding van uw straat en huisnummer.

U bent van harte welkom!