Afwijzing bezwaar bewonersvereniging tegen hoogte Suit Supply Kavel C2

Ingescande reactie van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam met afwijzing van het bezwaar door de bewonersvereniging gemaakt tegen het verlenen van de omgevingsvergunning aan Suit Supply (Kavel C2).

brief Omgevingsdienst 11mei17

nota v beantw 11mei17

nota v beantw 11mei17pag2

Omgevingsvergunning kavel C2 pag 3

Het ingezonden bezwaar van de bewonersvereniging is te vinden in een eerder bericht.