Welkom op de website van Bewonersvereniging De Mirandabuurt.

Onder het kopje “Berichten” vindt u de laatste informatie over de ontwikkelingen in de Kop Zuidas en de activiteiten van de bewonersvereniging in de mirandabuurt.

Onder het kopje “Dossiers” is aanvullende informatie van een aantal dossier beschikbaar, waaronder Kop Zuidas.

De Bewonersvereniging

De Mirandabuurt omvat het gebied begrensd door de Ringweg A10, Europaboulevard, President Kennedylaan (onevenzijde) en de Amstel. Om het (tuinstad) karakter van deze buurt te behouden en de belangen van de bewoners te behartigen is ruim 20 jaar geleden de Bewonersvereniging De Mirandabuurt opgericht. De Vereniging wil haar doelstellingen bewerkstelligen door goede kontakten te onderhouden en overleg te voeren met de vele organisaties, instellingen, bedrijven, scholen etc , oa door notities, in te spreken en zitting te nemen in vele overlegorganen.

Bent u nog geen lid van de vereniging en woont u in De Mirandabuurt, dan kan u op deze manier lid worden.

Geef uw naam en adres door via het contact formulier en maak €10,- over op NL18INGB0007528254, tnv Bewonersvereniging De Mirandabuurt, met vermelding van uw adres.